Ankeiler: De Tweede Kamerfracties van de SP en VVD willen beter toezicht op brandveiligheid, dit naar aanleiding van het rapport rondom de fatale flatbrand aan het Gelderseplein in Arnhem tijdens nieuwsjaarnacht 2020.

- De Tweede Kamerfracties van de SP en VVD willen beter toezicht op brandveiligheid, dit naar aanleiding van het rapport rondom de fatale flatbrand aan het Gelderseplein in Arnhem tijdens nieuwsjaarnacht 2020. Zij willen van de minister weten wat daarvoor nodig is. Ook vragen zij om regels voor licht ontvlambaar materiaal in meubels en matrassen.

Met verscherpt toezicht op de brandveiligheid van gebouwen wordt al te lang gewacht en aandacht daarvoor verslapt steeds, stellen de partijen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat er het nodige schortte aan de veiligheid in de Arnhemse flat tijdens de brand die het leven kostte aan een vader en zijn zoon. Die situatie zou geen uitzondering zijn. Zo kennen veel galerijflats maar één vluchtroute. Die zouden beter gecontroleerd moeten worden, vinden SP en VVD.

Bij veel woningcorporaties en gebouweigenaren moet het brandveiligheidsbewustzijn volgens hen beter. Gemeenten zouden daar ook geen actief toezicht op houden. De partijen willen dat dat verbetert en vragen of daar extra wet- of regelgeving voor nodig is.

Regels voor licht ontvlambare meubels

Ook willen zij opheldering over de ontbrekende regels voor licht ontvlambaar materiaal dat vaak voor meubels en matrassen gebruikt wordt. Een bank die in de hal van de Arnhemse flat stond zorgde er namelijk voor dat het vuur zich snel verspreidde. In bijvoorbeeld Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk zijn daar al wel regels voor.

Ook lokaal roert de SP zich naar aanleiding van het rapport. De Arnhemse fractie wil weten bij hoeveel gebouwen in de Rijnstad twijfel is over de brandveiligheid en hoe de gemeente het toezicht daarop wil aanscherpen.

Zie ook: