Bevat Video: Video
Ankeiler: Voor 150 leerlingen in Arnhem is maandag de zomerschool van start gegaan.

- Voor 150 leerlingen in Arnhem is maandag de zomerschool van start gegaan. Na het thuisonderwijs door de coronacrisis hebben veel kinderen behoefte aan extra begeleiding op het gebied van rekenen en taal. Er bleek zoveel animo voor, dat er voor 30 leerlingen geen plek meer was.

De 150 van de 180 ingeschreven leerlingen die behoefte hebben aan extra onderwijsondersteuning, krijgen tijdens de zomerschool verlengde leertijd. Drie weken lang gaan zij naar school om hun achterstand in te halen en rekenen en taal bij te spijkeren.

Wethouder Bob Roelofs heeft de zomerschool officieel geopend. Hij vindt het belangrijk dat leerlingen hun horizon verbreden na al het thuiswerken. Maar 180 aanmeldingen had hij niet verwacht: "De zomerschool is ingehaald door hun eigen succes. Dit aantal aanmeldingen is extreem."

"Extra les was nodig"

De zomerschool wordt al twaalf jaar achtereen georganiseerd. Maar door de coronacrisis is de vraag naar extra onderwijs extreem gegroeid. "Door de coronacrisis zijn er toch wat hiaten ontstaan. Leerlingen krijgen nu kans om bij te spijkeren", vertelt Roelofs.

Organisator van de zomerschool, Jonathan Simonis legt uit dat alleen de kinderen die echt drie weken naar de zomerschool konden, aanspraak maakten op deelname: "Daarnaast is er een overdracht geweest van docenten waar in staat welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben."

Volgens Simonis hebben de leerlingen ook zelf hun leerdoelen opgeschreven. "Dat is leuk om te zien. Soms staat er: "Ik vind breuken moeilijk." Anderen willen na de coronacrisis gewoon weer samen naar school.

Nee verkopen

Al gauw bleken er meer aanmeldingen dan docenten. "De stichting is overvallen door de vraag vanuit de scholen zelf. Daarnaast zijn sommige ouders en docenten bezorgt over de overstap naar het voortgezet onderwijs, na de coronacrisis", vertelt Roelofs. Dit betekent dat sommige leerlingen niet naar de zomerschool kunnen en dat vindt Roelofs jammer.

Directeur Annelies Wiggers van stichting PAS wil de zomerschool verder ontwikkelen. Maar of de zomerschool ook meer leerlingen les moet geven, moet blijken uit de evaluatie, zo laat Roelofs weten. "Het allerliefste willen we niet alleen groep 7 en groep 8 zomerschool bieden, maar ook alle andere groepen", aldus Wiggers.

Tekort aan docenten

Dat er 150 leerlingen bij zomerschool 2021 terecht kunnen heeft onder meer te maken met het tekort aan docenten. "Veel docenten zijn moe door alle coronaperikelen. Ze moesten online lesgeven, dan sloot de school weer, dan ging hij toch weer open", aldus Simonis.

"We staan voor kwaliteit. We moeten goede docenten voor de klas hebben, anders kunnen we niet groeien."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel