Ankeiler: Het oude zwembad Valkenhuizen in Arnhem heeft een tweede leven gekregen. Het wordt nu gebruikt om regenwater in op te slaan.

- Het oude zwembad Valkenhuizen in Arnhem heeft een tweede leven gekregen. Het wordt nu gebruikt om regenwater in op te slaan. In drogere tijden kan de voorraad water worden gebruikt om sportvelden te besproeien.

De maatregel is onderdeel van een groot plan van de gemeente tegen droogte, wateroverlast en hittestress. Arnhem is al een tijd bezig om de stad beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Zo moet tien procent van het asfalt plaats maken voor beplanting of gras. Daardoor kan regenwater beter wegtrekken en blijft hitte minder lang hangen.

Afgelopen zomer werd na een groot bouwproject het nieuwe zwembad Valkenhuizen geopend en het oude zwembad gesloten. De bassins zijn nu een buffer.

De gemeente verwacht dat er in de toekomst in droge periodes geregeld sproeiverboden voor grondwater zullen worden ingesteld. Als dat zo is, kunnen de sportvelden in Arnhem Noord alsnog worden besproeid.

Deel dit artikel