Ankeiler: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft een schikking getroffen met imam Youssef Arkhouch nadat de instantie onterecht informatie over hem heeft bijgehouden.

- De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft een schikking getroffen met imam Youssef Arkhouch nadat de instantie onterecht informatie over hem heeft bijgehouden. Dat zegt advocaat Bisar Cicek. In Arnhem kwam de imam eerder in conflict met de gemeente, vanwege uitspraken die burgemeester Ahmed Marcouch over hem zou hebben gedaan.

De NCTV zal alle gegevens van Arkhouch uit de systemen verwijderen, zo staat in een persbericht van de advocaat. Een woordvoerster van de NCTV bevestigt de schikking. Daarnaast gaat de NCTV alle derden met wie de gegevens gedeeld zijn een bericht sturen dat de data moeten worden gewist. "Ook worden de door Arkhouch gemaakte proceskosten vergoed en zal de Staat aan hem een immateriële schadevergoeding betalen", aldus de advocaat.

'Niet verantwoordelijkheid gemeente'

De imam kwam in 2018 in beeld om in dienst te komen bij de Arnhemse Al Fath-moskee. Dat ging uiteindelijk niet door. Arkhouch klaagde de gemeente Arnhem aan. Dat draaide onder meer om een krantenartikel waarin Marcouch hem met de gewelddadige vorm van het salafisme in verband zou hebben gebracht.

Als het niet doorgaan van zijn aanstelling al met berichtgeving in de pers te maken had, was dat niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, oordeelde de rechter. Net zo goed zou het volgens hem mogelijk kunnen zijn dat het moskeebestuur dat na eigen onderzoek en gesprekken besloten heeft. De eis tot schadevergoeding voor inkomensderving, werd dan ook afgewezen.

'Gesprek moskee niet onrechtmatig'

De gemeente en Arkouch verschillen niet van mening op het punt dat hij een salafist is, valt te lezen in de rechtelijke uitspraak. Dat Marcouch daar een gesprek over aanging met de moskee kon 'op zichzelf niet onrechtmatig worden genoemd'. "Het is denkbaar dat het uitdragen van een bepaalde (salafistische) geloofsovertuiging, ook zonder dat wordt aangezet tot onverdraagzaamheid of haat (onbedoeld), een radicaliseringseffect kan hebben op jongeren", schrijft de rechter.

In het bewuste krantenartikel vertelt Marcouch over de mogelijke gevaren van onverdraagzaamheid en radicalisering vanuit het salafisme. Daar mocht hij volgens de rechter best aandacht voor vragen. Onjuist is het volgens zijn oordeel dat in dat artikel de suggestie is gewekt dat Arkouch zelf iemand is die 'zeer onverdraagzaam is, iedereen verkettert, streeft naar de heilstaat van het kalifaat en geweld als middel ziet om het heilige doel te realiseren'. Daarvoor werd de gemeente veroordeeld tot 4000 euro boete voor reputatieschade van de imam en een rectificatie.

Marcouch betreurt het nog altijd dat zijn uitspraken destijds op die manier in de media zijn opgetekend. Het verband tussen de geradicaliseerde vorm van het salafisme en de persoon Arkouch zegt hij niet te hebben gelegd.

Toch ziet de burgervader ook vandaag publicaties waarin het besluit van de NCTV en de Arnhemse zaak van destijds op een onzorgvuldige manier aan elkaar worden geknoopt. "Terwijl het allemaal is terug te lezen", verwijst hij naar de beschikbare stukken.

'Geen relatie met informatie NCTV'

Advocaat Cicek stelt wel dat Marcouch zijn uitspraken deels baseerde op informatie van de NCTV, die nu dus wordt verwijderd. Volgens Marcouch is dat onjuist. Ook de rechter constateerde dat de burgemeester zelf eerder heeft benadrukt dat er in de boodschappen die van Arkouch bekend zijn geen haatdragende of strafbare uitspraken voorkomen en geen direct verband is gebleken tussen de activiteiten van de imam en radicalisering.

De burgervader benadrukt dat hij alleen heeft gewezen op de gevaren en onwenselijkheid van het salafisme.

Arkhouch geeft na het besluit van de NCTV aan blij te zijn dat zijn naam is gezuiverd. "Ik vind het belangrijk dat Nederlandse moslims inzien dat de overheid niet heilig is en ook grove fouten kan maken."

Zie ook: