Ankeiler: Dat mensen met een handicap, zoals de 9-jarige Jaynah uit Arnhem, afhankelijk zijn van liefdadigheid om hun noodzakelijke vervoer te regelen, zou niet moeten.

- Dat mensen met een handicap, zoals de 9-jarige Jaynah uit Arnhem, afhankelijk zijn van liefdadigheid om hun noodzakelijke vervoer te regelen, zou niet moeten. Dat vinden ChristenUnie en DENK Verenigd Arnhem. De partijen dienen woensdagavond een voorstel in om dat regelen.

Dat doen ze naar aanleiding van het verhaal over Jaynah dat Omroep Gelderland maandag bracht. Vanwege haar handicaps, hoge prikkelgevoeligheid en rugproblemen is de enige manier voor haar om binnenkort nog naar school te kunnen een rolstoelbus waarin haar ouders haar brengen. De gemeente vergoed wel de ombouw daarvan, maar niet de aanschaf. Het gezin is daardoor voor het grootste deel afhankelijk van liefdadigheid om de 30.000 euro daarvoor bij elkaar te krijgen.

Zie ook: 'Gesteggel over zorgbudget gaat over de rug van kwetsbare inwoners'

"Heel fijn dat mensen geld willen geven, maar dat zou niet moeten hoeven", vindt ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede. "De gemeente moet deze bus betalen." Volgens haar had het college dat dan ook gewoon moeten doen, maar wethouder Roeland van der Zee laat weten dat het uitgangspunt is dat een auto of bus door de inwoners zelf moet worden aangeschaft. Dat wil Nede in de toekomst dus voorkomen.

'Spinnenweb aan rompslomp'

"Niemand mag vanwege een beperking of andere redenen aan hun lot overgelaten worden", stelt Yildirim Usta van DENK Verenigd Arnhem. "Er wordt soms een spinnenweb aan bureaucratische rompslomp opgetuigd waardoor mensen de draad kwijtraken en verdrinken in hun machteloosheid."

Ook SP, PVV en Arnhemse Ouderenpartij zullen het voorstel steunen. "Met volle overtuiging", stelt PVV'er Coen Verheij. Gerrie Elfrink (SP) laat daarbij wel weten dat dit 'allemaal voorkomen had moeten en kunnen worden' als er een aantal jaren geleden toen er over doelgroepenvervoer gesproken werd andere afspraken waren gemaakt door de gemeenteraad.

Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn in principe positief over de intentie van het voorstel, maar willen nog even kijken naar de precieze formulering om de consequenties ervan helder te hebben. D66 moet het voorstel nog intern bespreken. Mattijs Loor laat al wel weten dat het helpen bij de aanschaf van een bus in bepaalde gevallen volgens hem de beste oplossing kan zijn.

'Mensen moeten geen uitzondering worden'

Ook Ria de Vries (PvdA) wil eerst overleggen met haar fractie. Ze houdt alvast een warm pleidooi voor inclusiviteit. Die betekent volgens haar niet dat je een uitzondering moet maken, maar dat je zorgt dat mensen geen uitzondering worden. "Het is geen gunst om mee te mogen doen. Het is een recht."

Dat het voorstel woensdagavond een meerderheid haalt, is daarmee op voorhand nog niet zeker. De enige partij die het zeker niet lijkt te steunen is de VVD van de wethouder. Raadslid Karin Kalthoff noemt het 'heel erg sneu' dat kinderen als Jaynah afhankelijk worden van liefdadigheid, maar dat staat volgens haar los van wat de gemeente kan bieden. "Een auto is geen zorgproduct."