Ankeiler: In drie massagesalons in de Arnhemse Steenstraat zijn dinsdag bij controles vreemdelingen aangetroffen die illegaal aan het werk waren.

- In drie massagesalons in de Arnhemse Steenstraat zijn dinsdag bij controles vreemdelingen aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Op een van de locaties waren ook signalen van illegale bewoning.

De controles vonden onder meer plaats, omdat de massagesalons uit een analyse als 'risicovolle bedrijven voor kwetsbare vrouwen' naar voren kwamen. Met name Aziatische masseuses zouden vaak lange dagen werken voor lage inkomens.

Ook is er gekeken of er seksuele handelingen werden aangeboden. Eerder werden daar al Arnhemse massagesalons voor gesloten.

Wat de consequenties zijn van de gevonden misstanden, is niet bekend.