Ankeiler: Meer en uitgebreider onderzoek naar de vier scenario's, dat moet er komen naar aanleiding van het rapport Sterk Bestuur waarin staat dat Westervoort op den duur niet zelfstandig zou kunnen blijven en beter kan fuseren.

- Meer en uitgebreider onderzoek naar de vier scenario's, dat moet er komen naar aanleiding van het rapport Sterk Bestuur waarin staat dat Westervoort op den duur niet zelfstandig zou kunnen blijven en beter kan fuseren. Bovendien moet de vraag gesteld worden aan omliggende gemeenten of ze wel met Westervoort in zee willen. Dat opperden raads- en commissieleden maandagavond tijdens een eerste openbare vergadering over het rapport van adviesbureau BMC waarin de toekomstbestendigheid van het dorp is onderzocht.

De gemeente Westervoort als een zelfstandige gemeente is op den duur niet houdbaar, staat in het rapport dat ongeveer een week geleden naar buiten werd gebracht. Een jaar geleden kwam de gemeente onder toezicht te staan van de provincie. Inmiddels is dat toezicht weer opgeheven, maar financieel kan het dorp zich nog steeds moeilijk staande houden.

De gemeente kan het beste fuseren met Arnhem. Een andere optie is één grote Liemerse gemeente, met Duiven en Zevenaar. De minste voorkeur gaat volgens de onderzoekers uit naar een fusie met alleen de gemeente Duiven, waar Westervoort al op ambtelijk niveau mee samenwerkt in 1Stroom.

'Staan niet te springen'

De verschillende fracties lieten maandagavond nog niet allemaal het achterste van hun tong zien, ze willen de verschillende scenario's beter onderzocht hebben. Alleen het CDA geeft heel duidelijk aan nog steeds graag door te willen als zelfstandige gemeente. "Er kan nog efficiënter gewerkt worden met 1Stroom", vindt fractievoorzitter Marcel Tap. "We zijn op de goede weg en in 2024 moet dit echt beter gaan."

De VVD laat juist weten welk scenario de fractie het minst wenselijk vindt: namelijk een fusie met Arnhem. "Dit komt vooral door de opstelling van Arnhem met betrekking tot de windmolendiscussie", aldus fractievoorzitter Roderick ten Kortenaar. Hij doelt daarmee op de windmolens die Arnhem aan de rand van de stad heeft geplaatst, maar waar Westervoort vol op uit kijkt. Bovendien vraagt hij zich af of andere gemeenten wel met het dorp samen willen. "Ik denk niet dat ze staan te springen. Niemand wil opdraaien voor de eventuele tekorten van Westervoort."

Referendum

Dat laatste vragen meer raadsfracties zich af. "Willen zij ons wel?", vraagt Monique Abbink van D66. Ook de PvdA vindt dat de gemeenten om Westervoort heen in een vervolgonderzoek meegenomen moeten worden. De SP wil bovendien graag weten wat de inwoner wil; de partij pleit voor een referendum als het zover komt dat er daadwerkelijk keuzes gemaakt moeten worden over een fusie.

Maar zover is het nog lang niet. Tijdens de raadsvergadering van 31 januari laat het college van burgemeester en wethouders weten hoe zij naar de conclusies en aanbevelingen van het rapport kijken. Stiekem laat burgemeester Van Hout nu al wel los dat hij zich afvraagt hoe Westervoort de eigen identiteit en eigenheid kan behouden bij een eventuele fusie met bijvoorbeeld de grote stad Arnhem.

Een nieuwe gemeenteraad zal uiteindelijk de vervolgstappen moeten bepalen.

Zie ook: Rapport uitgelekt: 'Zelfstandig Westervoort is op termijn niet houdbaar'