Afdrukken
Ankeiler: De bedrijven Rotra en Ubbink mogen uitbreiden op bedrijventerrein Verhuellweg in Doesburg. De gemeenteraad besloot dat donderdagavond met elf stemmen voor en vier tegen.

- De bedrijven Rotra en Ubbink mogen uitbreiden op bedrijventerrein Verhuellweg in Doesburg. De gemeenteraad besloot dat donderdagavond met elf stemmen voor en vier tegen. Aan het besluit ging een lang proces vooraf en het laatste woord over de uitbreiding is ook nog niet gesproken.

Beide bedrijven willen al langer uitbreiden op of rond de huidige locatie. Vijf jaar geleden was er sprake van dat een stuk van de Fraterwaard, dat achter het bedrijventerrein ligt, bij het gebied getrokken werd. Dat plan werd door de gemeente afgeschoten. Vorig voorjaar kwam het nieuwe plan op tafel om op het eigen terrein uit te breiden en locaties aan te passen. Het gaat onder meer om het verhogen van delen van de gebouwen tot maximaal 22 meter.

Maar wat in de raadsvergadering vooral naar voren kwam, is de tweestrijd die in de Doesburgse samenleving is ontstaan over het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan. Belangengroepen Stichting Fraterwaard en Gestichten Doesburg zijn volmondig tegen en ook de SP en twee van de drie raadsleden van PvdA/GroenLinks zijn tegen het plan. Een motie voor een second opinion wekte eind september vorig jaar de woede van het college van burgemeester en wethouders, de Stadspartij en de VVD.

Denktank moet stad bij elkaar brengen

Het CDA diende daarom donderdag een motie in voor een denktank. "Op die manier moeten de voor- en tegenstanders weer enigszins bij elkaar gebracht worden", zegt fractievoorzitter Wim Robbertsen. Wethouder Arthur Boone is voorstander van burgerparticipatie maar ziet dat bij het uitvoeren van het gewijzigde bestemmingsplan niet zitten. Hij is bang dat inwoners er teveel hoop uit putten. Maar volgens Kees van Immerzeel van PvdA/GroenLinks hoeft dat geen probleem te zijn. “Het verkrampte dat mensen geen inspraak hebben in een denktank moeten we loslaten. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken.” Robbertsen sloot zich daar bij aan. “Juist door inwoners die hun belangen en meningen uit spreken, kan een bedrijf er rekening mee houden.”

Naast de motie voor de denktank werd er ook voorgesteld om een milieueffectrapportage (MER) te maken, een 0-meting voor geluid, trillingen en luchtkwaliteit te doen en te kijken of een verlenging van de geluidswal langs de N317 noodzakelijk is. De motie voor de MER haalde het niet, de andere drie wel, al was dat bij de denktank en de 0-meting nipt met acht stemmen voor en zeven tegen.

Economie versus leefbaarheid

Waar veel partijen mee worstelden is de combinatie van de economie en de leefbaarheid. “Ik heb er wakker van gelegen”, zei Henk Westra van D66. Rotra en Ubbink zitten al tientallen jaren in de stad en zorgen voor een deel van de werkgelegenheid. Niemand wil dat door het tegenhouden van het besluit mede-inwoners werkloos thuis komen te zitten omdat beide bedrijven uit de stad vertrekken. Maar ook niemand is doof voor de bezwaren die er vanuit belangengroepen en omwonenden komen.

Daarom werd er eind september om de second opinion gevraagd. Uit dat onderzoek, dat anders uitgevoerd werd dan eigenlijk gevraagd, kwam naar voren dat de onderzoeken die eerder gedaan werden goed gedaan zijn. “We staan niet te juichen”, aldus Westra. “Maar we zijn voor het volgen van de spelregels, en die voldoen nu. We zien geen reden om daar tegenin te gaan.”

Schop nog niet de grond in

Het besluit betekent nog niet dat de schop de grond in kan. “Wij gaan ons beraden over het besluit en advies inwinnen en daarmee naar de Raad van State”, zegt Ruud Smit van de Stichting Fraterwaard, één van de tegenstanders van het plan. Hij denkt een sterke zaak te hebben, ondanks dat de onderzoeken die er tot nu zijn zeggen dat de uitbreiding wel degelijk mogelijk is. “Als iedereen de informatie eens goed zou lezen, zouden ze zien dat de plannen kansloos zijn bij de Raad van State.”

Maar ook zonder een eventuele gang naar de Raad van State kan er nog niet gestart worden met werkzaamheden. De gemeenteraad heeft besloten dat het bestemmingsplan gewijzigd is, waardoor de uitbreiding mogelijk is. Nu moeten de concrete plannen uitgewerkt worden. Fractievoorzitter Robbertsen van het CDA pleitte er daarbij nogmaals voor dat de verschillende partijen weer bij elkaar komen. “In aanloop naar het besluit is er iets stuk gegaan, we moeten bij de verdere uitwerking van de plannen zorgen dat de twee kampen in de stad weer bij elkaar komen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel