Bevat Video: Video
Ankeiler: De gemeenteraad van Arnhem heeft woensdagavond ingestemd met het plan om zichtbare religieuze uitingen toe te staan onder het uniform van boa's.

- De gemeenteraad van Arnhem heeft woensdagavond ingestemd met het plan om zichtbare religieuze uitingen toe te staan onder het uniform van boa's. Toezichthouders zouden volgens het voorstel een keppeltje, hoofddoekje of tulband mogen dragen tijdens het uitvoeren van hun werk als gezagsdrager namens de gemeente.

Negentien gemeenteraadsleden stemden voor de motie, zestien raadsleden stemden tegen het plan. Denk / Verenigd Arnhem diende samen met D66 het voorstel in waarin wordt voorgesteld dat gezagsdragers namens de gemeente toestemming krijgen om zichtbare religieuze uitingen te dragen onder het uniform. Dat meldde streekomroep RTV Connect dinsdag.

'Inclusief en divers'

Volgens de indieners van de motie 'Een inclusief uniform bij Toezicht en Handhaving' zouden gelovigen "uitgesloten" worden doordat zij geen godsdienstige uitingen mogen dragen bij het uniform. Daarom kwamen zij met het plan dat volgens de indieners bovendien zou aansluiten bij de ambities van de gemeente Arnhem om te komen tot een 'divers personeelsbestand'.

Tijdens een eerdere raadsvergadering waren de stemmen gestaakt met 18 voor en 18 tegen het plan. Op de vergadering van 19 januari waren drie raadsleden afwezig. Daarom werd woensdagavond opnieuw over het voorstel gestemd.

'Afscheid van de neutraliteit'

De SP stelde toen dat het plan niet te rijmen valt met de scheiding tussen kerk en staat. De VVD vroeg zich af welk probleem hier nu mee wordt opgelost. De partij wees erop dat het uniform juist gelijkwaardigheid en neutraliteit moet uitstralen. "Dan neem je dus afscheid van die neutraliteit", aldus een verklaring van de liberalen in reactie op deze reportage van RTV Connect.

De PVV gaf tijdens de vorige vergadering aan dat het voorstel een bewijs is van islamisering. De Arnhemse ouderenpartij vroeg zich af of mensen met een vergiet op hun hoofd nu ook mogen solliciteren bij de gemeente om in dienst te komen als gezagsdrager.

'Politiek signaal'

Wethouder Martien Louwers gaf eerder aan dat als het voorstel wordt aangenomen het vooral gezien moet worden als politiek signaal richting de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG zou het uiterlijk van handhavers bij gemeente kunnen heroverwegen als na Utrecht ook Arnhem instemt met de motie, zo gaf de wethouder aan. In Utrecht werd eerder een motie met dezelfde strekking aangenomen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel