Bevat Audio: Audio
Ankeiler: Het willen toestaan van zichtbare religieuze uitingen als onderdeel van het uniform voor handhavers en toezichthouders is pure symboolpolitiek.

- Het willen toestaan van zichtbare religieuze uitingen als onderdeel van het uniform voor handhavers en toezichthouders is pure symboolpolitiek. Dat stelt Nederlandse Boa Bond. De wethouder 'inclusie' van gemeente Arnhem ziet dat anders.

Woensdagavond stemde een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad in met een voorstel dat het gezagsdrager namens de gemeente mogelijk moet maken om keppeltje, tulband of hoofddoekje zichtbaar te dragen. Negentien gemeenteraadsleden stemden in met het voorstel van Denk / Verenigd Arnhem om het uiterlijk van de boa aan te passen, zestien raadsleden stemden tegen.

'Symboolpolitiek'

"Het is pure symboolpolitiek", begint Ruud Kuin van de landelijke vakbond voor boa's in gesprek met streekomroep RTV Connect. "Mijn eerste reactie? Flikker op! Hebben ze daar in de gemeenteraad niets beters te doen? Waarom maakt men zich niet druk over de werkdruk en onze arbeidsomstandigheden?” De vakbondsman stelt dat de aangenomen motie wat de landelijke vakbond voor toezichthouders betreft 'onzin' is.

De aangenomen motie is, wat wethouder 'inclusie' Martien Louwers betreft, een 'politiek signaal' richting de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar is in 2014 een modeluniform vastgesteld dat voor alle aangesloten gemeenten, waaronder Arnhem, geldig is.

Louwers zegt dat zij de gemeenteraad vooraf aan de stemming heeft uitgelegd dat de motie dus niet direct tot resultaat heeft dat boa's vanaf nu ook met hoofddoekjes mogen rondlopen in Arnhem.

'Hoofddoek en keppeltje integreren in uniform'

Louwers: "Aan de raad heb ik aangegeven dat ik de motie zie als politiek signaal richting VNG en dat we het uniform 'inclusiever' willen als gemeente. De VNG wil dit jaar het uniform herzien en daarbij zal ik namens de gemeente aangeven dat wij willen dat het uniform inclusiever wordt. De raad heeft het gehad over een hoofddoek of een keppeltje, en dus zou je moeten kijken hoe je zoiets kan integreren in het uniform."

'Afspiegeling van samenleving'

Volgens Louwers is het belangrijk dat Arnhem 'een stad is waar iedereen zich thuis voelt'. Verandering van het uniform kan daaraan bijdragen, zegt zij. "De boa's hebben een landelijk herkenbaar uniform, maar je zou natuurlijk wel een aanpassing kunnen doen aan dat uniform. Je wilt ook dat wij een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt, je wilt een afspiegeling zijn van de samenleving, en die wordt steeds meer divers. Ik snap wel dat je dan ook stelt dat daarbij een inclusief uniform past dat goed is voor de herkenbaarheid."

De kritiek van de boa-vakbond wekt verbazing bij Louwers. "Wij hebben een actieplan tegen discriminatie en racisme aangenomen en in dat kader is het voorstel aangenomen. In die context hebben we niet over de boa's of hun werkdruk gesproken, maar daarom gaan wij graag met de boa's in gesprek als zij dat nodig vinden. Dat is dus een gesprek in een andere context. In dit geval hebben we het gesprek echt gevoerd in het kader van de inclusieve samenleving."

'Motie negeren'

SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink zei eerder deze week tegen RTV Connect dat het college van burgemeester en wethouders wat hem betreft deze motie naast zich neer zou moeten leggen, zelfs als het is aangenomen door de gemeenteraad. Dat is Louwers niet van plan, zegt ze. Volgens Elfrink is het voorstel niet te rijmen met de scheiding tussen kerk en staat.

"Ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Als gemeente zijn we werkgever van de boa's en gaan wij dus ook over hoe het uniform eruitziet. In Nieuw-Zeeland hebben ze vorig jaar het uniform inclusiever gemaakt en daar is het hoofddoekje nu onderdeel van het uniform. Het is een keuze hoe je het uniform vorm geeft. We doen het in VNG-verband, daar voeren we het gesprek en daar zullen alle voren en tegens aan bod komen."

Wat verandert er nu dan echt?

Het werpt de vraag op wat er nu dan concreet verandert nu de Arnhemse gemeenteraad instemde met het plan. Kan een Arnhemse toezichthouder vanaf nu dan een geloofsuiting dragen onder het uniform? Nee, vertelt Louwers: in zo'n geval moet het hoofddoekje voorlopig nog af. "Als dat zou gebeuren dan zou ik tegen zo'n boa zeggen: "Goed dat je aangeeft dat dit een wens is. Wij hanteren nu het landelijke uniform, maar het gesprek erover wordt gevoerd."

Tijdens de eerdere raadsvergadering vorige maand was de gemeenteraad tot op het bot verdeeld over de kwestie, op 19 januari staakten de stemmen met 18 voor en 18 tegen, waardoor er deze week opnieuw werd gestemd over het idee.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.