Ankeiler: De gemeenteraad van Duiven is het eens dat er beleid moet komen als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. De leden zijn het alleen niet eens over hoe dat dan geregeld moet worden.

- De gemeenteraad van Duiven is het eens dat er beleid moet komen als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. De leden zijn het alleen niet eens over hoe dat dan geregeld moet worden. Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Het vraagstuk ligt op tafel omdat PvdA-fractievoorzitter Jasper Walraven een beleidsstuk schreef om met duidelijke richtlijnen te komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zowel voor degenen die kort, middellang als lang in Duiven verblijven. In de gemeente is enkele jaren overlast geweest, waarna gehandhaafd moest worden. Dat zorgde ervoor dat de overlast verdween. Daarnaast is nu in de woonvisie opgenomen dat arbeidsmigranten die in Duiven wonen, ook in de gemeente moeten werken.

Om te voorkomen dat er opnieuw overlast ontstaat, wil Walraven dat er beleid komt. Maar binnen de groene metropoolregio, waar Duiven onder valt, wordt ook aan beleid gewerkt. Dat moet voor de zomer klaar zijn. In de gemeenteraad zijn er nu twee kampen. Dat er beleid moet komen vinden ze allebei, maar de weg daarnaar toe ziet er anders uit.

Actie ondernemen of wachten

“Het is geen lokaal maar een regionaal en zelfs landelijk probleem”, zegt Marco Holtus van de VVD. “Ik ben er daarom voorstander van om het regionaal te regelen en daarop te wachten. Walraven: “Het college van burgemeester en wethouders zegt dat er voor de zomer beleid is, maar niet of er dan ook een besluit is.”

Hans Stam van het CDA vraagt zich af of het plan van Walraven wel gaat werken. “Het is gebaseerd op het plan van Staphorst. Maar sinds het beleid daar aangenomen is, is er geen vergunning meer aangevraagd of verleend. Dat komt op ons over alsof de voordeur dan op slot zit.” Karin Bouwmeister (DOED) wil juist niet wachten. “Wij hebben eerder al twee moties ingediend hierover, we zitten te springen om beleid.” Ze roept daarom op om het voorstel over te nemen. “Leg het straks naast het regiobeleid, iedere gemeente maakt daarna toch nog beleid op eigen grondslag.” De gemeenteraad neemt over twee weken een besluit of er lokaal beleid komt.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.