Ankeiler: De Gestichten Doesburg en de Stichting Fraterwaard stappen gezamenlijk naar de Raad van State, omdat ze uitbreiding van de bedrijven aan de Verhuellweg willen voorkomen.

- De Gestichten Doesburg en de Stichting Fraterwaard stappen gezamenlijk naar de Raad van State, omdat ze uitbreiding van de bedrijven aan de Verhuellweg willen voorkomen. De Doesburgse gemeenteraad stemde onlangs in met een wijziging van het bestemmingsplan, wat nieuwbouw juist moet mogelijk maken. Volgens de twee belangengroepen voldoen de gezondheids- en veiligheidsonderzoeken die voor de uitbreiding zijn gehouden echter niet aan de eisen.

De uitbreidingsplannen van de Doesburgse bedrijven, waaronder Rotra en Ubbink, spelen al jaren. Begin 2021 presenteerden de bedrijven een nieuw voorstel. De plannen moeten onder andere gebouwen tot 22 meter hoog mogelijk maken. Onder meer die hoogte stuit op veel weerstand vanuit Doesburg. De Gestichten Doesburg maakt zich vooral zorgen over de gezondheid van inwoners, het stadsaangezicht dat door de hoogbouw zou worden aangetast en de veiligheid. De Stichting Fraterwaard vreest natuurschade.

'Onderzoeken deugen niet'

De gemeente heeft verschillende onderzoeken laten doen naar de gevolgen van de uitbreiding en op verzoek van de gemeenteraad zelfs nog een second opinion gedaan. Mede naar aanleiding van de positieve uitkomsten van die onderzoeken besloot de gemeenteraad eind januari in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan, zodat de uitbreidingsplannen door kunnen gaan.

De Gestichten en de Stichting Fraterwaard gaven meteen al aan het er niet bij te laten zitten. Zij vinden dat de onderzoeken niet deugen en niet aan de eisen voldoen. Woensdag werd bekend dat ze gezamenlijk optrekken in hun gang naar de hoogste rechter: "Onze zaken zijn bij elkaar opgeteld sterker, zeggen onze advocaten", laat woordvoerder Ruud Smit van de Stichting Fraterwaard weten.

Zie ook: