Bevat Video: Video
Ankeiler: In Arnhem moeten regels komen voor hoeveel verharding zoals tegels en kunstgras iemand in zijn eigen tuin mag hebben, vinden GroenLinks en Partij voor de Dieren.

- In Arnhem moeten regels komen voor hoeveel verharding zoals tegels en kunstgras iemand in zijn eigen tuin mag hebben, vinden GroenLinks en Partij voor de Dieren. Over dat voorstel praat de gemeenteraad woensdagavond. Hoewel het nut van groenere tuinen breed wordt erkend, lijkt de weerstand bij veel andere partijen tegen dit soort verplichtende maatregelen in iemand zijn privédomein toch groot. Het is dan ook zeer de vraag of het plan het gaat halen.

Verplichten is de makkelijkste oplossing, vindt meneer Van Elferen, bewoner van het Arnhemse Geitenkamp. "Als je geen andere ideeën meer hebt, ga je maar gewoon verplichten en dan ben je klaar. Ik zie liever dat je mensen zelf zover probeert te krijgen dat ze het logisch vinden en gaan doen." Ook José is voorstander van groene tuinen. "Maar iemand dwingen gaat wel een beetje te ver", stelt zij. "Dat vind ik niet kunnen."

Bekijk hier hoe er aangekeken wordt tegen de tuinregels:

Toch zijn dit soort maatregelen nodig, legt Leo de Groot (Partij voor de Dieren) uit. "We hebben een aantal problemen in de stad. De biodiversiteit blijft maar afnemen en de betegeling in de tuinen neemt toe." Een groot deel van het groen in de stad bestaat uit tuinen, weet De Groot. "En meer dan 50 procent daarvan is betegeld."

Dat heeft volgens De Groot bijvoorbeeld gevolgen voor wijken waar tijdens heftige regenval wateroverlast ontstaat. "Met te veel betegeling kan het water niet worden afgevoerd. Ook zorgt groen in de zomer voor verkoeling en isoleert het in de winter. Het is dus ook heel goed voor de mensen zelf."

'Bemoeien doet de overheid al'

Maar waarom moet de overheid zich bemoeien met wat ik in mijn eigen achtertuin doe? "Volgens mij doen we dat al lang", stelt De Groot. "Als je een schuurtje wilt bouwen of een uitbouw wilt doen, moet je daar vaak ook een vergunning voor aanvragen. Zo zijn er wel meer zaken in je huis waar de overheid zich mee bemoeit." De Groot vindt het dan ook geen bemoeizucht, maar een oplossing in het gemeenschappelijk belang.

Ondanks de vele initiatieven om wijken te vergroenen, neemt de betegeling alleen maar toe, benadrukt De Groot. "Dus er wordt niet genoeg gedaan." Over dwang spreekt De Groot liever niet. "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen het niet als dwang zien, maar dat het normaal wordt om je tuin niet te betegelen. Dat je je kinderen naar school moet brengen omdat er een leerplicht is, zien we ook niet als dwang."

'Geen drones of aankloppen'

Het handhaven van de regels is niet makkelijk, erkent De Groot. "Je wilt niet boven elk huis een drone hebben hangen of mensen die aankloppen om je tuintje eens te komen bekijken. Dat gaan we ook absoluut niet doen." Alleen in extreme gevallen of bij klachten uit de buurt, zal er misschien iemand langskomen, voorspelt De Groot. Dat is volgens hem niet gek. "Ook rookmelders en aardlekschakelaars zijn verplicht en komt niemand controleren. We gaan uit van de goede bedoelingen van mensen."

En hoe kijkt De Groot aan tegen de investering die mensen mogelijk moeten doen om tegels en kunstgras wat ze hebben aangelegd weer te verwijderen als deze regels er komen? "Ik kan me voorstellen dat daar regelingen voor komen, zoals het gratis afvoeren van tegels en andere verharding. Ook kunnen we helpen met het opnieuw inrichten van tuinen." Maar is er dan niet veel meer geld voor dit plan nodig dan waar nu rekening mee wordt gehouden? "Een mooi ingerichte groene tuin, hoeft helemaal niet veel te kosten", meent De Groot.

Het probleem dat wordt aangekaart, ziet VVD-raadslid Alwin van Engelenburg wel. "Meer groen in de stad vinden wij ontzettend belangrijk. Alleen als je kijkt naar persoonlijke keuzevrijheid, is dit niet de manier om burgers op te leggen wat zij wel of niet in hun tuin mogen doen." Deze 'dwang in de eigen achtertuin', zal zijn partij dan ook niet steunen.

Ook bij het controleren en handhaven, stelt Van Engelenburg vraagtekens. Want regels zonder handhaving, kun je net zo goed niet doen, erkent hij.

'Gesprek in plaats van regels'

En met zijn standpunt vindt Van Engelenburg veel bijval bij andere raadsfracties. Ook D66, Arnhem Centraal, PvdA, CDA en SP lieten inmiddels weten tegen dit plan te zijn. Daarmee lijkt het op voorhand een vroege dood te sterven.

Wat Wimer Heemskerk (D66) betreft gaat de gemeente in gesprek met haar inwoners om ze te helpen bij het vergroenen van hun tuinen. "In plaats van er gelijk een pakket regels op te drukken." Een verbod is volgens hem wel passend in situaties waar de verharding van de tuin een direct effect heeft op andere bewoners. Maar dat in heel Arnhem invoeren gaat te ver, stelt Heemskerk.

Marjan van Munster (PvdA) wil wel de bewustwording bij de inwoners vergroten dat zij door de vergroening van hun tuinen zelf een bijdrage kunnen leveren aan een prettiger leefklimaat, biodiversiteit en de waterhuishouding.

Deel dit artikel