Bevat Video: Video
Ankeiler: De emoties liepen hoog op tijdens de besluitvormende raadsvergadering over het opkopen van huizen door de gemeente Arnhem.

- De emoties liepen hoog op tijdens de besluitvormende raadsvergadering over het opkopen van huizen door de gemeente Arnhem. Voorzitter en burgemeester Ahmed Marcouch legde de vergadering zelfs even stil toen hevig geëmotioneerde bewoners hun woede en frustratie niet meer stil konden houden. Marcouch gebruikte de onderbreking om met de bewoners te praten tot de gemoederen weer wat bedaard waren.

150 huiseigenaren uit de wijk Plattenburg zagen woensdagavond hoe de gemeenteraad instemde met het voorstel om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op te leggen aan de buurt achter station Presikhaaf. Het gevolg: de komende drie jaar moeten de huizenbezitters hun eigendom bij verkoop eerst aan de gemeente aanbieden. Tijdens het debat blijkt dat de steun komt van de nieuwe coalitiepartijen. Het voorstel wordt uiteindelijk met 21 tegen 18 stemmen aangenomen.

De nieuwe coalitie was eerder die middag gepresenteerd. De fracties van VOLT en Arnhem Centraal geven voor de helft steun aan het plan. Coalitiepartijen PvdA en Partij voor de Dieren steunden het omstreden voorstel met de hele fractie. Hun fractievoorzitters moesten zich verklaren tijdens de vergadering, maar zij hadden het bij lange na niet zo moeilijk als alle aanwezige huiseigenaren op de publieke tribune.

Tekst gaat verder onder de video.

"Je maakt ons kapot", klinkt het vanaf de eerste rij van de publieke tribune wanneer PvdA-voorman Giovanni Visser vertelt dat zijn partij het voorstel van B en W zal steunen. Een aantal buurvrouwen zit trillend van woede op de voorste rij. De dames houden een spandoek hoog met de tekst: 'Gemeente Arnhem, weer niet geslapen vannacht'.

De emoties nemen de overhand wanneer PvdA-voorman Visser aan het woord is en vertelt dat de coalitiepartij het raadsvoorstel zal steunen. "Dat betekent overigens niet dat we tevreden zijn met het proces." Als de PvdA veel vragen krijgt van andere fracties over waarom zij voor het vaststellen van de Wvg zijn, zegt Visser: "Wij doen onze uiterste best om voor iedereen op te komen, zowel voor mensen die al in de stad wonen als mensen die nog een huis zoeken." Vanaf de eerste rij klinkt een boze, trillende en verslagen stem: "Wij wonen er al! Potnondeju! Ja ik ben zó boos op jullie! 150 woningen! Potdomme nog aan toe!" Marcouch zegt nog dat hij de emoties begrijpt, maar: "Nee, die begrijpen jullie helemaal niet vandaag. Heel GroenLinks begrijpt er helemaal niets van, en de PvdA ook niet. Ik slaap gewoon niet meer, al drie maanden niet! Jullie hebben geen gevoel!" En weer richting de PvdA: "Jullie zijn voor de arbeiders, nou niet dus. Wij wonen daar!"

De burgemeester vraagt het publiek om stil te zijn. "Anders kunnen we niet verder gaan." De voorzitter besluit de vergadering even stil te leggen. Hij neemt de tijd om de hevig geëmotioneerde bewoners op de eerste rij te spreken en te kalmeren. Rebin Maref van de VVD constateert: "Het doet mij pijn om te zien hoe lokale politiek mensen kapot maakt." Volgens hem is dit op de achtergrond van de gemeenteraad met elkaar besproken om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. "Schandalig hoe wij tot dit punt zijn gekomen. Ik schaam mij dat dit nu en in de toekomst de wijze is waarop wij beslissen over Arnhemmers." Volgens Scott van den Broek van het CDA is dit "niets anders dan klakkeloos achter de wethouder aanlopen."

'Vrijbriefmoties'

Yildirim Usta van DENK constateert dat de huidige bewoners van de Schaapsdrift nog maar weinig hoeven te verwachten vanuit het Stadhuis. Usta: "Voor u kunnen we niets meer doen, maar als we andere mensen de volgende keer het leven zuur willen maken dan weten we in ieder geval hoe we dat moeten doen." Hij doelt op een aantal 'verzachtende' moties en amendementen die coalitiepartijen 'voor de sier' aannamen. De moties en amendementen van de oppositiepartijen werden niet aangenomen. "Burgerparticipatie is een papieren tijger", vat Usta samen. Volgens Scott van den Broek (CDA) zijn de aangenomen moties en amendementen die de coalitiepartijen indienden en aannamen een doekje voor het bloeden. "Vrijbriefmoties gaan we niet steunen."

De Arnhemse Ouderenpartij voorspelde weken geleden al deze uitkomst van het debat. Nico Wiggers: "Zo lopen de hazen natuurlijk, en dan hebben we hier een mooie show." SP-voorman Gerrie Elfrink probeert het nog met een voorstel om in plaats van op de Schaapsdrift dan maar op Schaarsbergen te gaan bouwen. Elfrink vat samen: "Het bizarre van het verhaal is natuurlijk: er ligt geen plan."

Volgens Nathalie Neede van de ChristenUnie is het handelen van de gemeente 'onacceptabel'. "Het raakt de bewoners van de Schaapsdrift keihard. Het brengt ook wat teweeg bij andere Arnhemmers, want waar en wanneer wordt de volgende Wvg toegepast?" Gino Luurssen van Forum voor Democratie is het daarmee eens. "Dit heeft verstrekkende gevolgen." Hij doet net als andere oppositiepartijen nog een ultieme laatste oproep aan de andere gemeenteraadsleden. "Het lot van deze mensen is aan u. Wat betreft FvD had dit nooit gemogen. Wij achten hen wel verantwoordelijk voor het leed dat ontstaan is."

Draai

Hoewel Hans Eliëns van de Partij voor de Dieren eerder nog zou hebben gesteld om 'ervoor te gaan liggen' wat betreft het vestigen van het voorkeursrecht op de Schaapsdrift, blijkt woensdagavond dat de dierenpartij instemt. Uit de woorden van Marlies Neutkens van Volt Arnhem blijkt dat er wel met de nieuwe coalitiepartijen is gesproken over de Wvg rond de Schaapsdrift. "Het is ter sprake gekomen, maar niet als onderdeel van de onderhandelingen."

Sloopkogel na onteigening?

De ChristenUnie wil weten hoeveel er gesloopt gaat worden. Ook willen oppositiepartijen dat onteigening uitgesloten wordt door de wethouder. Bouwkamp herhaalt dat onteigening en sloop niet worden uitgesloten. "Anders heb je geen optimaal plan", aldus de wethouder. "Ook vanuit het college wordt onteigening en sloop als laatste middel gezien. Het uitsluiten daarvan, dat is het uitsluiten van een optimaal plan."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel