Ankeiler: Vanwege de extreme droogte is het verboden water te tappen uit de Oude IJssel en uit beken, sloten en vijvers. Dat heeft het waterschap Rijn en IJssel besloten.

- Vanwege de extreme droogte is het verboden water te tappen uit de Oude IJssel en uit beken, sloten en vijvers. Dat heeft het waterschap Rijn en IJssel besloten.

Bedrijven en particulieren mogen in de Achterhoek, Liemers en het zuidoosten van de Veluwe geen oppervlaktewater gebruiken. Het verbod geldt vanaf dinsdagmiddag. Het waterschap wil zo voorkomen dat de waterstand te laag wordt. Een te lage waterstand is een bedreiging voor de volksgezondheid en de natuur. Ongedierte en bacteriën hebben vrij spel als het waterpeil te laag wordt. Ook moet vissterfte worden voorkomen met het door het waterschap ingestelde verbod.

Het waterschap waarschuwt dat er controles worden uitgevoerd om in de gaten te houden of het verbod wordt nageleefd. Overtreders kunnen rekenen op een boete.

Droog, droger, droogst

Als het de komende tijd droog blijft dan zullen beken droog vallen, verwacht het waterschap. De kwaliteit van het water zal minder worden, schrijft het waterschap in een persbericht. "Het neerslagtekort is 231 mm en zal de komende dagen verder toenemen. Dit is veel droger dan normaal voor deze tijd van het jaar. De situatie is te vergelijken met de extreme droogten van 1976, 2018 en 2019."

Als het nodig blijkt zal er ook een verbod komen voor het gebruik van grondwater, maar nu geldt daarvoor nog geen verbod. Verder roept het waterschap mensen op om zuinig om te gaan met water.

'Wees zuinig met water'

Dijkgraaf Hein Pieper: “ We zien de weersextremen toenemen. Onze regio blijft niet bespaard: afgelopen zomers hadden we te maken met langdurige droogte of juist overstromingen door heftige regenbuien. We hebben gezien dat we dit jaar de droogte een klein beetje hebben weten uit te stellen, door het regenwater zoveel mogelijk op te vangen. Iedereen kan iets doen: een regenton plaatsen, een regenpijp afkoppelen, tegels uit je tuin halen of een stuw in je sloot plaatsen."

"Steeds meer mensen zien hier de meerwaarde van, dat is geweldig. Want als de droogte er eenmaal is, zoals nu, kun je niet veel meer doen dan zuinig zijn met het beschikbare water. Ik roep daarom iedereen op om zuinig met álle water om te gaan, dus het water in de grond, in de beken en sloten en uit de kraan. We moeten dit samen aanpakken. We weten nu: Alle beetjes helpen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel