Ankeiler: Vorig jaar sprak Arnhem de ambitie uit om binnen vijf jaar de ambtenaren een goede afspiegeling te laten zijn van de samenleving.

- Vorig jaar sprak Arnhem de ambitie uit om binnen vijf jaar de ambtenaren een goede afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Dat betekent 21 procent werknemers van niet-Westerse komaf. Daar komt het nieuwe college nu al van terug. 14 procent binnen vijf jaar, wordt ook al als ambitieus gezien.

En dat riep vragen op bij de gemeenteraad. Die misschien nog wel meer verbolgen was over het feit dat het plan om dat te bereiken puur ter kennisgeving was aangeboden, zonder de intentie om daar met de raad over in debat te gaan. Terwijl er over het onderwerp veel te doen is geweest naar aanleiding van het rapport dat discriminatie binnen de gemeente aantoonde, maar werd achtergehouden, roept Nathalie Nede (ChristenUnie) in herinnering. Zij zwengelde die hele affaire aan en nam ook met tien andere partijen het initiatief voor dit debat.

Beloftes na discriminatierel niet realistisch

Doordat het discriminatierapport onder de pet werd gehouden, kwamen wethouders Jan van Dellen en Martien Louwers destijds zwaar onder vuur te liggen. Kort daarna kwamen zij met de belofte van een personeelsbestand van 21 procent medewerkers met een niet-Westerse achtergrond. Niet realistisch, constateert de nieuwe wethouder Maurits van de Geijn. Maar zijn plan om de afgezwakte doelstellingen te halen, mist ook nog de nodige scherpte en ambitie en is bovendien niet concreet genoeg, vindt CDA-raadslid Scott van den Broek.

Toch houdt de gemeente de ambitie om een inclusieve organisatie te worden hoog in het vaandel, maakt Van de Geijn duidelijk. Maar om over vijf jaar op 14 procent ambtenaren met een niet-Westerse achtergrond te zitten, moet er al 25 procent van alle vacatures die vrijkomen vanuit deze doelgroep worden ingevuld, legt hij uit. Om zijn plan alleen ter kennisgeving naar de raad te sturen was misschien 'een tikkeltje naïef', geeft de wethouder toe. Hij stelt voor om het verder aan te scherpen en te verdiepen en vervolgens opnieuw aan de raad aan te bieden.

Beperkte budgetten en uitspraken collega's

Ook wilde de gemeente een diversiteitsmanager aannemen om de boel aan te jagen. Die was er, maar zij heeft de opdracht teruggeven, vertelt Van de Geijn. Zij zou daarbij onder meer hebben aangegeven tegen de beperkte budgetten aan te lopen die de gemeente beschikbaar stelt voor inclusie. Ook uitspraken van andere gemeentemedewerkers zaten haar dwars, volgens de wethouder. "Maar ik wil zelf nagaan wat daar is gebeurd en of dat meer daadkracht van mij vraagt." Cultuur verander je langzaam, realiseert Van de Geijn.

PVV'er Coen Verheij zal hij daarbij in elk geval niet aan zijn zijde vinden. Gelijke geschiktheid bestaat niet, betoogt Verheij. Dus moet je volgens hem uitzoeken wat er nodig is om een functie goed uit te kunnen voeren, om daarop te selecteren. "Wat mij betreft nemen we 100 procent medewerkers met een niet-Westerse achtergrond aan, als dat de mensen zijn die de gemeente het beste van dienst kunnen zijn. Achtergrond maakt mij juist niet uit. We moeten niet gaan discrimineren, maar mensen op hun vaardigheden beoordelen."

'Systematisch racisme en discriminatie'

Het probleem is nu juist dat de kwaliteiten van mensen met een migratieachtergrond onvoldoende worden herkend en erkend, werpt Mark Coenders (GroenLinks) tegen. "Veel mensen hebben niet dezelfde kansen als witte mannen zoals u en ik."

Het gaat om systematisch racisme en discriminatie, meent Yildirim Usta (DENK). "Waar we ook in dit huis last van hebben."

Nede wil het college de ruimte geven om na de zomer met een nieuw plan te komen. Daar sluiten de meeste fracties zich bij aan.

Zie ook:

Deel dit artikel