Ankeiler: Alle betrokken partijen lijken het erover eens wat op dit moment de beste combinatie van zorg en onderwijs is voor de hoogbegaafde Reint uit Renkum, die compleet vastliep door een niet-passend onderwijssysteem.

- Alle betrokken partijen lijken het erover eens wat op dit moment de beste combinatie van zorg en onderwijs is voor de hoogbegaafde Reint uit Renkum, die compleet vastliep door een niet-passend onderwijssysteem. Toch ervaren zijn ouders de grootste moeite om dat met de instanties geregeld te krijgen. Want wie gaat dat betalen en wie zijn verantwoordelijkheid is het nu eigenlijk?

Nadat Reint door traumatische onderwijservaringen in een depressie belandde en een burn-out kreeg, had hij zo'n twee jaar nodig om bij zorginstelling Welzien in Elst zichzelf een beetje terug te vinden. Dit jaar pakt hij via StudieBolwerk ook weer wat onderwijs op en deed met succes examen in vier havo-vakken. "Daar is maatwerk voor mij", ervaart Reint. "Er wordt gekeken naar wat ík nodig heb. Al die bijkomende onzin, zit er nu niet bij."

'Enorme offers'

Voordat ze de garanties hadden over wie er zou betalen, opende Welzien haar deuren al voor Reint, vertelt vader Eric. De gemeente was volgens hem vervolgens snel bereid om dat te doen, dus dat ging financieel gezien nog soepel. Een prettige ervaring vond Eric, nadat hij eerder begeleidingstrajecten voor zijn zoon uit eigen zak had betaald waar wellicht andere financieringsmogelijkheden voor mogelijk waren geweest.

Ook voor vervoerskosten draai je als gezin zelf op als het gaat om hoogbegaafdenonderwijs, weet Eric. Zijn vrouw zou vanwege de reisafstanden zelfs tijdelijk haar werk hebben moeten neerleggen om dat te kunnen regelen. "Je moet enorme offers maken."

Toen Reint halverwege dit studiejaar weer in staat was om enige vorm van onderwijs te volgen, werd besloten om hem via StudieBolwerk voor te bereiden op vier havo-examens. In een e-mail bevestigt de gemeente dat in een overleg op 20 januari 'alle andere mogelijkheden, opties en routes om Reint te ondersteunen gezamenlijk zijn uitgesloten'. De neuzen lijken dus dezelfde kant op te staan: dit is de meest passende oplossing voor Reint. Financiering zal dan wel een formaliteit zijn toch? Niets is minder waar.

Formeel hoort zorg bij de gemeente en moet onderwijs door het onderwijs zelf worden gefinancierd. "Dat gaat dus heel moeizaam", ziet Eric. Samenwerkingsverband De Verbinding, dat verantwoordelijk is voor een passend onderwijsaanbod op middelbare scholen in de regio, stelt namelijk dat StudieBolwerk formeel geen onderwijsinstelling is waardoor er geen geld naar toe mag.

Geluidsopnames met onderwijsdirecteur

Op 3 maart belt directeur Johnny Uytdewilligen met de ouders van Reint. In geluidsopnames die in het bezit zijn van Omroep Gelderland vertelt Uytdewilligen geen zaken te doen met StudieBolwerk. Hij kan en mag daar geen middelen naartoe doen, 'hoe vervelend dat ook mag klinken'. Er zou volgens hem gekeken moeten worden naar wat de gemeente Renkum kan doen.

Wat volgens de onderwijsdirecteur wel mag, is dat een school StudieBolwerk voor Reint inhuurt en hij dan door StudieBolwerk geholpen wordt op die school. Wat binnen de muren van het ene gebouw dus niet mag, kan binnen de muren van het andere gebouw weer wel. "Dat is onze interpretatie van de wet", vertelt Uytdewilligen in het opgenomen telefoongesprek.

Zo ver hoeft het niet te komen. In een volgend telefoongesprek op 8 maart maakt Uytdewilligen duidelijk dat Reint dit studiejaar toch bij StudieBolwerk kan blijven. "Hoe we dat doen willen we eigenlijk buiten jullie om organiseren, omdat wij vinden dat ouders niet belast moeten worden met hoe de financiën lopen." Aan de hand van de vorderingen kan er tijdens het schooljaar worden bekeken wat goed is voor Reint en hoe het vervolg eruit gaat zien, legt de onderwijsdirecteur uit. "Dat doen we in nauw overleg met StudieBolwerk. Wij hebben met elkaar de handen ineen geslagen."

Het is de bedoeling dat de school, StudieBolwerk en het samenwerkingsverband samen met de ouders bekijken hoe Reint ervoor staat en wat dat betekent naar aankomend schooljaar toe, licht Uytgdewilligen toe. "Dat zal vanuit het initiatief van StudieBolwerk gebeuren. Die lijnen kunnen kort blijven."

'Kan geen rol vervullen'

Als vader Eric vervolgens op 11 juli een verzoek neerlegt bij het samenwerkingsverband voor een evaluatiemoment om de in zijn ogen positieve ontwikkelingen van Reint bij StudieBolwerk te bespreken, reageert Uytdewilligen ineens dat hij hier geen rol in kan vervullen omdat 'het hier geen onderwijsinstantie betreft'. De ouders van Reint zouden zich 'toch echt moeten concentreren op en communiceren met andere partijen, maar niet met het samenwerkingsverband als het niet gaat over terug geleiding naar een van de scholen van het samenwerkingsverband', schrijft Uytdewilligen in een volgende e-mail.

Afspraken worden niet nagekomen. Schrijnend en bizar.
Vader Eric van Mullekom

Deze laatste mail van 20 juli was de druppel voor Eric om het verhaal bij Omroep Gelderland neer te leggen, die eerder al een reeks artikelen publiceerde over hoogbegaafdenproblematiek. Op dat moment is de zomervakantie al gestart en zitten Reint en zijn ouders dus in een situatie waarin ze nog niet weten of hij het komende schooljaar verder kan, ziet Eric.

'Bestuurlijke onwil'

Er wordt niet gekeken naar wat goed is voor Reint maar alleen naar wat er binnen de kaders mogelijk is, ervaart hij. Bestuurlijke onwil, vindt Eric. "En nalatigheid. Afspraken worden niet nagekomen. Schrijnend en bizar."

"Iedereen lijkt zich achter elkaar te verschuilen en voor ons zijn de verantwoordelijkheden ondoorzichtig. Als ouders word je een speelbal. We worden volledig in de kou gezet." Eric is bereid om 'tot het gaatje te gaan' voor zijn zoon. "Maar of het gaat lukken, is nog zeer de vraag."

'Dupe van gedoe met geld'

Reint zelf vindt het 'erg jammer' dat het rond krijgen van de financiering zo moeilijk gaat. "Dit is duidelijk passend voor mij. Na jaren van ellende heb ik in hele korte tijd gewoon even vier examens gehaald." Hij is nu de dupe van 'gedoe met geld', ervaart Reint. "Vervelend dat ik onzeker moet zijn over hoe het nu verder gaat."

Lees vanavond wat er kort na het contact met Omroep Gelderland gebeurde.

Lees hier meer in het dossier dat Omroep Gelderland inmiddels aanlegde rondom hoogbegaafdenproblematiek