Ankeiler: De ontwikkeling van de opvang voor arbeidsmigranten in Duiven vordert, maar nog niet zo snel.

- De ontwikkeling van de opvang voor arbeidsmigranten in Duiven vordert, maar nog niet zo snel. Ruim een jaar geleden stonden omwonenden van de Visserlaan op hun achterste poten vanwege de mogelijke komst van zo'n negentig buitenlandse werknemers in een leegstaand kantoorpand. Inmiddels zijn de gemoederen enigszins bedaard, maar het kan nog zeker een jaar duren voordat ze er daadwerkelijk wonen.

"De vergunning is aangevraagd en wij hopen dat deze in november of december wordt verleend", zegt initiatiefnemer Ted van den Besselaar, terwijl hij om het - nu nog - leegstaande pand aan de Visserlaan loopt. De Brabander heeft al op meerdere locaties in ons land soortgelijke huisvestingslocaties gerealiseerd.

Maar met die vergunning is het nog niet klaar, want dan start de bezwarenprocedure. En die bezwaren komen er, dat weet hij zeker. Buurtbewoner Gerard Hetebrij, woordvoerder van de actiegroep Visserlaan 1, beaamt dat: "Wij gaan inderdaad bezwaar indienen."

Bomen geplant

De club bezorgde inwoners is wel verdeeld. "De één is pertinent tegen een opvang, anderen zijn niet helemaal tegen, maar willen wel dat er duidelijke afspraken gemaakt worden." Dat laatste is de afgelopen maanden ook gebeurd.

Van den Besselaar heeft meerdere malen met een klankbordgroep van bewoners bijeengezeten en gepraat over de zorgen van de buurt en geprobeerd om samen tot oplossingen te komen. "We krijgen straks 24 uur per dag beveiliging hier en als er klachten zijn vanuit de buurt of overlast, wordt daar meteen actie op ondernomen.

Privacy door bomen

Daarnaast zijn er nu al bomen geplant voor het kantoorpand, die straks moeten voorkomen dat bewoners aan de overzijde van de straat inkijk hebben in hun huis. "Dat is ook een verzoek geweest van de omwonenden. Deze bomen - steeneiken - houden ook in de winter blad, dus zo blijft de privacy het hele jaar gewaarborgd", legt Van den Besselaar uit. Hetebrij is er blij mee: "Natuurlijk zou je als je op een stoel gaat staan er overheen kunnen kijken, maar ik denk niet dat migranten dat gaan doen. We moeten ook wel redelijk blijven, hè."

Drie tot vier jaar

Hetebrij zelf is niet blij dat juist hier arbeidsmigranten komen, maar ziet ook wel in dat er iets met het leegstaande pand moet gebeuren. "Het staat al zo lang leeg en anders gaat het helemaal verloederen of wordt het vroeg of laat vernield. Ja, dit is geen ideale oplossing, maar ja, het is geen maakbare wereld."

Maar wanneer het zover is dat de eerste arbeidsmigranten hun intrek kunnen nemen, is nu nog een groot vraagteken. "Ik hoop in ieder geval dat het doorgaat, daar gaan we wel voor. Heel soms lukt het om in één jaar zo'n langdurige opvang te realiseren, maar we hebben ook een locatie ontwikkeld waar het uiteindelijk acht jaar heeft geduurd. Drie of vier jaar daar moet je wel op rekenen", aldus Ted van den Besselaar. "Ik hoop in ieder geval dat het doorgaat, daar gaan we wel voor."

Zie ook:

Deel dit artikel