Ankeiler: Raadsfracties van links tot rechts zijn geïrriteerd door de wijze waarop het Arnhemse college het plan om het afsteken van vuurwerk in de gemeente vanaf volgend jaar te verbieden naar buiten bracht.

- Raadsfracties van links tot rechts zijn geïrriteerd door de wijze waarop het Arnhemse college het plan om het afsteken van vuurwerk in de gemeente vanaf volgend jaar te verbieden naar buiten bracht. Wie het bericht donderdagochtend las, kon alleen maar concluderen dat zo'n lokaal vuurwerkverbod er komt. Terwijl de gemeenteraad daar nog over moet besluiten. "Ongehoord", vindt ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede het dat de raad op die manier wordt gepasseerd.

"Slordig", erkent ook Giovanni Visser (PvdA). "Dit klopt niet. Het is aan de gemeenteraad om hierover te besluiten." Mattijs Loor (D66) was tot dezelfde conclusie gekomen. Hij geeft aan vaker een punt te hebben gemaakt richting het college over dit soort berichtgeving. Niels Scholten (Volt) vindt het goed dat het college de aankondiging zo vroeg mogelijk doet, maar meent wel dat de woordkeuze 'wellicht iets te enthousiast is'.

'Verwarring bij inwoners'

Het gevolg was dat verschillende journalistieke redacties met die berichtgeving aan de gang gingen, waaruit het beeld ontstond dat een vuurwerkloos 2023 al een zekerheid was in Arnhem. Dat geeft ook bij inwoners veel verwarring, weet Steffenie Pape (VVD). Ondernemers die het treft zouden volgens haar geïnformeerd worden als het voorstel in de raad zou komen en lezen het nu in de media.

De discussie over het lokale afsteekverbod speelt al langer in Arnhem. In de zomer van 2020 stemde een raadsmeerderheid voor zo'n voorstel. Maar toen een klein jaar later daar de lokale regelgeving voor moest worden aangepast, trok de gemeenteraad de keutel weer in en ging het verbod dus niet door.

'Misschien dit jaar al verbod'

In het coalitieakkoord werd eerder dit jaar afgesproken toch een vuurwerkverbod in te voeren. Daarom doet het college nu dit voorstel aan de gemeenteraad. Die moet daar de komende periode over besluiten. En misschien spreekt de raad wel uit dat het verbod dit jaar al in moet gaan, stelt Leo de Groot (Partij voor de Dieren). In elk geval moet het college niet communiceren alsof het al besloten is, voordat de raad zich daarover heeft uitgesproken, ziet De Groot.

Deze wijze van communiceren is een patroon bij het stadsbestuur, meent Gerrie Elfrink (SP). "Inspraak doet er niet toe en de raad denken ze al in hun binnenzak te hebben. En misschien is dat ook wel zo. Coalitiepartijen lijken namelijk helemaal geen eigen mening meer te hebben."

'De arrogantie'

"Zeer opmerkelijk", vindt ook Gino Luurssen (FvD). Hij vraagt zich af waar het college het lef vandaan haalt om ambities van het coalitieakkoord te communiceren naar de kiezer alsof het al besloten zaken zijn. "Ofwel het college heeft de arrogantie dat ze denken dat het voorstel het toch wel gaat halen of het wordt gewoon doorgevoerd zonder dat ze de raad nodig denken te hebben." Luurssen heeft inmiddels vragen aan het college gesteld over deze wijze van communiceren.

Nadat in elk geval een journalist en een raadslid contact opnamen met de wethouder over de kwestie, kwam er een aangepast bericht waarin de bewoordingen wat werden genuanceerd.

Zie ook: Nog één keer knallen in Arnhem, vuurwerkverbod vanaf 2023

Deel dit artikel