Ankeiler: Burgemeester en wethouders van Arnhem vinden het niet nodig om excuses te maken aan de huizenbezitters van de Schaapsdrift.

- Burgemeester en wethouders van Arnhem vinden het niet nodig om excuses te maken aan de huizenbezitters van de Schaapsdrift. Ambtenaren haalden protestborden weg die huizenbezitters hadden opgehangen aan lantaarnpalen. Met de demonstratieve uitingen verzet de buurt zich tegen de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) die aan grote delen van de buurt is opgelegd.

De wet maakt het de eigenaren onmogelijk om hun huis te verkopen aan de hoogste bieder op de vrije markt. De panden en gronden mogen alleen worden aangeboden aan de gemeente. De wet geldt in eerste instantie voor de komende drie jaar. Met dit uitsterfbeleid wil de gemeente het gebied rondom station Presikhaaf in handen krijgen om veel meer woningen terug te plaatsen.

Bezwaren tegen Wvg

Komende maand komen 35 bezwaren van de huiseigenaren aan bod tijdens twee zittingsdagen. De Arnhemmers willen dat het voorkeursrecht op hun huizen wordt teruggedraaid. Bewoners willen helemaal niet weg en hopen samen met de gemeente te kunnen werken aan de toekomst van de buurt.

De gemeente wil veel nieuwe huizen bouwen in het gebied rondom het station Presikhaaf. Volgens wethouder Cathelijne Bouwkamp was het middel nodig om speculanten buiten de deur te houden. Ook zou de gemeente niet het benodigde aantal huizen kunnen bouwen indien deze wet niet was toegepast, zo stelde het college. De nieuwe coalitiepartijen in de Arnhemse gemeenteraad stemden uiteindelijk in met het voorstel.

‘Rücksichtslos'

Buurtbewoners hingen de buurt vol met posters, spandoeken en protestborden. Ambtenaren van de gemeente haalden de protestborden aan lantaarns ‘rücksichtslos’ weg, zo stelde SP-voorman Gerrie Elfrink woensdag. Hij wilde opheldering en vroeg het college om excuses aan te bieden aan 'uitgerekend deze groep'.

Elfrink: “Wat deze bewoners nog rest is protest. Wij zijn het in Arnhem gewoon dat je hier mag protesteren. Als je dan als bewoner in zo’n situatie wordt gebracht door de eigen gemeente, dan heb je toch wel 200 procent het recht op protest."

'Excuses niet nodig'

Volgens wethouder Bob Roelofs was er geen reden om spijt te betuigen. De gemeente zag immers slechts toe dat de Algemene Plaatselijke Verordening niet werd overtreden, zei hij namens het college van B&W. De SP stelde 'verbijsterd' te zijn, maar kon de spijtbetuiging niet afdwingen. Ook Mattijs Loor van D66 wijst erop dat er plakplaatsen voor het uiten van de vrije mening zijn 'weggestreept' in Arnhem.

Een aantal bewoners van de Schaapsdrift zag het vanaf de - inmiddels voor hen bekende - publieke tribune schijnbaar onbewogen aan. De huizenbezitters voelen zich buten spel gezet. Van 'participatie' is in het geval van de Wvg geen sprake.

“Wij gaan niet aan tafel om mee te werken aan de sloop van eigen huis of dat van de buurman”, stelde Christiaan Smits tijdens eerdere gemeenteraadsvergaderingen over de kwestie. Smits voerde het woord namens twaalf huizenbezitters.

Bezwaren

De sfeer in de communicatie tussen de gemeente en de huizenbezitters is er niet op vooruitgegaan sinds de gemeente het voorkeursrecht aankondigde. De vereniging tot behoud van Schaapsdrift, e.o. schreef vorige maand nog een brandbrief waarin zij kenbaar maken alle vertrouwen in de politiek te zijn verloren.

“Behandeling van de bezwaren staat daar (juridisch) los van. In onze bezwaren wordt bekeken of de Wvg terecht is opgelegd. Kans op succes kan ik niet goed inschatten. De ontwikkelingen rondom het spoor kan in ons voordeel zijn. Maar alles is nog onzeker.”

Treinstation Arnhem-Oost?

Daarmee doelt Smits wellicht op de toekomstvisie van de Rijksoverheid over het spoor en Openbaar Vervoer in 2040. Eén van de scenario's zou zijn dat station Presikhaaf en Velperpoort opgaan in station Arnhem-Oost.

SP-leider Elfrink vindt dat de Wvg op de buurt rondom de Schaapsdrift opnieuw moet worden beoordeeld in de gemeenteraad.

“Dit voorkeursrecht is een politiek besluit geweest, daar moet de politiek op terugkeren. De meerderheid van de raad heeft ingestemd, dat was voor ons onbegrijpelijk. Maar ze hebben daarbij wel gezegd dat we nu verwachten dat er beter met de bewoners wordt omgegaan. Dat zij serieus worden genomen. Nou, dat gebeurt helemaal niet.”

SP wil voorkeursrecht opnieuw bespreken

Elfrink van de SP zegt tegen RTV Connect dat er nu voldoende aanleiding is om de Wvg te heroverwegen.

"Daarnaast is bekend geworden dat de wens van wethouder Bouwkamp om een intercitystation te gaan maken bij Presikhaaf nu vooral een grote zeepbel blijkt. Ja dan valt gewoon elke basis onder dit plan helemaal weg."

“Die Wvg is helemaal niet nodig”, stelt hij. "Er is nu genoeg reden voor de raad om te zeggen: het is nu ook echt anders dan ons is voorgespiegeld toen wij het besluit namen, en dat we dus daar nu opnieuw naar moeten kijken. Dat is dan ook wat wij de raad gaan vragen: om dit besluit opnieuw te bekijken. Dan hoop ik dat we tot een ander besluit kunnen komen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel