Ankeiler: De belangengroep ZWIK (Zakkende Woningen, Inklinkende Klei) vindt dat de regenpijpen van alle woningen in Zevenaar verplicht zouden moeten worden afgekoppeld, zodat het water niet meer het riool, maar de grond in gaat.

- De belangengroep ZWIK (Zakkende Woningen, Inklinkende Klei) vindt dat de regenpijpen van alle woningen in Zevenaar verplicht zouden moeten worden afgekoppeld, zodat het water niet meer het riool, maar de grond in gaat. Dit is nodig om droogte in die plaats tegen te gaan en het verzakken van huizen te stoppen.

Door de extreem droge zomer hebben verschillende inwoners van Zevenaar opnieuw last van verzakking van hun huis. De huizen zijn begin jaren zeventig gebouwd, maar doordat er bij de aanleg niet is geheid ontstaat er sinds 2018 schade. Door het steeds lager wordende grondwaterpeil en de droogte klinkt de kleibodem in waardoor huizen verzakken. Het gevolg is nog méér en grotere scheuren in muren, binnen en buiten. ZWIK trok vervolgens aan de bel bij de gemeente omdat er meerdere klachten binnen waren gekomen over nieuwe schades.

Meer water in de grond

Volgens voorzitter Paul Freriks heeft de belangengroep met elkaar om tafel gezeten en verschillende oplossingen besproken. Het afkoppelen van regenwater is er daar één van. Op dit moment hebben verschillende huiseigenaren van woningen die schade hebben dit al gedaan.

Ook bij nieuwbouwwoningen gebeurt dit volgens Freriks standaard. "Als de gemeente verplicht zou stellen dat dit in heel Zevenaar gedaan wordt, dan helpt dit denk ik al enorm." Het is belangrijk dat er voldoende water in de grond zit, zodat het niet meteen tot problemen leidt als het een tijd lang niet regent.

Daarnaast wil ZWIK ook dat er meer water de Liemers in gepompt wordt. "Dat is een taak voor het waterschap. Maar dit doen ze in de Betuwe ook, dus het kan. "Dit zijn maatregelen om droogte en verzakking te voorkomen, maar ZWIK wil ook dat onderzocht wordt wat er gedaan kan worden aan de huizen die al schade hebben. "Dat zijn er zeker zo'n driehonderd."

Hoop op gemeente

De belangengroep heeft later deze week een gesprek met wethouders Bart Kagei en Toon Albers van de gemeente Zevenaar en wil deze drie voorstellen op tafel leggen. "Ik hoop echt dat er naar onze ideeën wordt geluisterd", aldus Freriks. "Want het is hoog nodig dat er iets aan gedaan wordt."

Zie ook:

Deel dit artikel