Ankeiler: De realisatie van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Visserlaan in Duiven is weer een stapje dichterbij.

- De realisatie van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Visserlaan in Duiven is weer een stapje dichterbij. De gemeente heeft onlangs de omgevingsvergunning verleend. Eventuele bezwaarmakers hebben nu zes weken de tijd om hier op te reageren.

Vorig jaar zomer stonden omwonenden van de Visserlaan op hun achterste poten vanwege de mogelijke komst van zo'n negentig buitenlandse werknemers in een leegstaand kantoorpand op de hoek van de Visserlaan. Ze vreesden overlast en waren bang dat ze minder privacy zouden hebben. Bovendien waren veel omwonenden boos op de gemeente omdat die volgens hen niet goed over de plannen had gecommuniceerd. Inmiddels zijn de gemoederen enigszins bedaard, maar het proces heeft wel vertraging opgelopen.

Beveiliging en bomen

Initiatiefnemer Ted van den Besselaar is inmiddels al bijna twee jaar met het plan bezig. De Brabander heeft al op meerdere locaties in ons land soortgelijke huisvestingslocaties gerealiseerd, dus hij weet dat het een kwestie is van lange adem. Hij heeft het afgelopen jaar in Duiven meerdere malen met een klankbordgroep van bewoners bijeengezeten en gepraat over de zorgen van de buurt en geprobeerd om samen tot oplossingen te komen. Sowieso komt er straks 24 uur per dag beveiliging en als er klachten zijn vanuit de buurt of overlast, wordt daar volgens Van den Besselaar meteen actie op ondernomen.

Daarnaast zijn er nu al bomen geplant voor het kantoorpand, die straks moeten voorkomen dat bewoners aan de overzijde van de straat inkijk hebben in hun huis. Ook op 13 december zit Van den Besselaar weer om tafel met de klankbordgroep om de ontwikkelingen te bespreken. Enkele omwonenden geven aan toch bezwaar in te gaan dienen bij de gemeente.

De initiatiefnemer hoopt ondanks dat toch zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met de bouw van de huisvestingslocatie.

Zie ook:

Deel dit artikel