Bevat Video: Video
Ankeiler: Bij een vraag om informatie rondom de gevoelige Schaapsdriftkwestie, heeft de gemeente Arnhem meer achtergehouden dan wettelijk is toegestaan.

- Bij een vraag om informatie rondom de gevoelige Schaapsdriftkwestie, heeft de gemeente Arnhem meer achtergehouden dan wettelijk is toegestaan. Tot die conclusie is het college zelf gekomen. Het stadsbestuur probeert dat nu te herstellen. Daarnaast heeft de gemeente stukken tekst zwartgelakt die wettelijk dan misschien wel zijn toegestaan, maar met een beetje politieke wil best openbaar gemaakt zouden kunnen worden, werd woensdagavond duidelijk.

Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Die regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Bijvoorbeeld journalisten kunnen daar gebruik van maken, maar ook burgers. Uit de lading wetsartikelen, procedures, lokale regels en afspraken waar de verantwoordelijk ambtenaar tijdens de raadsvergadering mee strooide, werd duidelijk dat de beoordeling van zo'n verzoek uiterst complex is. "Zie daar maar eens een begrijpelijk verhaal van te maken", wenste verschillende raadsleden uw verslaggever sterkte.

En daar zit misschien ook wel precies het probleem. Want als de regels voor veel raadsleden al te moeilijk zijn en aan burgers nauwelijks uit te leggen: hoe gaat diezelfde burger dan zijn recht halen bij de overheid?

Pijnlijk is dat de gemaakte fouten betrekking hebben op het uiterst gevoelige dossier rondom de huizenbezitters van de Schaapsdrift, ziet ook D66-raadslid Wimer Heemskerk. De gemeente besloot daar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op te leggen waardoor woningeigenaren niet meer vrij zijn om hun eigendom te verkopen aan wie zij willen. Zij moeten dat eerst aan de gemeente aanbieden. Tot op de dag van vandaag leidt dat tot felle en emotionele protesten vanuit die buurt.

Persoonlijke beleidsopvattingen

Waar het in dit geval vooral om gaat, is dat Arnhem ervoor gekozen heeft om bij een Woo-verzoek rondom die Schaapsdrift de 'persoonlijke beleidsopvattingen' van ambtenaren niet openbaar te maken. Dat zou zijn om hen in bescherming te nemen en zodat zij 'in vrijheid kunnen adviseren zonder de angst dat hun conclusies, aanbevelingen en adviezen publiekelijk bekend worden'.

Dat mag van de wet. Maar Arnhem hield verschillende documenten waarin die beleidsopvattingen zaten volledig achter. En dat mag dan weer niet. De overige delen van die documenten moeten wel openbaar worden gemaakt.

Die persoonlijke beleidsopvattingen daarin zwartlakken mag wel van de wet, maakt de verantwoordelijk ambtenaar duidelijk. Maar het hoeft niet. Een optie zou ook kunnen zijn om die te anonimiseren door alleen de namen van het gemeentepersoneel weg te halen. De inhoud van de opmerkingen zou dan wel gewoon openbaar gemaakt kunnen worden.

'Conservatieve keuzes'

Er lijken daarin wat conservatieve keuzes gemaakt te worden door het college, constateert ook Volt-raadslid Niels Scholten. Terwijl een groot deel van de raad toch altijd pretendeert voor maximale transparantie te willen gaan. De komende weken zal de gemeenteraad verder spreken over de kwestie en daarin mogelijk tot nieuwe afspraken of uitgangspunten komen. "We doen ons best", belooft Scholten.

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp was woensdagavond niet bereid tot commentaar.

Bekijk hier de reportage van Arjan Hoefakker (RTV Connect):

Deel dit artikel