Bevat Video: Video
Ankeiler: Als van veroordeelden op de terroristenafdeling met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap wordt afgenomen, moeten zij ook het land uit worden gezet.

- Als van veroordeelden op de terroristenafdeling met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap wordt afgenomen, moeten zij ook het land uit worden gezet. Doe je dat niet, dan bereik je een averechts effect dat een gevaar oplevert voor de veiligheid van de samenleving. Dat betoogt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch die in zijn stad voor een flinke opgave staat om voor terrorisme veroordeelde personen te re-integreren.

Marcouch zegt heel goed te begrijpen dat de minister de naturalisatie van deze ex-gedetineerden intrekt met als doel om de samenleving te beschermen. "Maar zorg er dan ook voor dat zo iemand ook daadwerkelijk het land wordt uitgezet." Als dat niet kan, wordt het namelijk moeilijk om deze personen goed te blijven volgen, legt de burgemeester uit. "Die personen hebben geen toegang tot werk, onderwijs of voorzieningen omdat ze hier illegaal zijn."

Arnhem heeft samen met Rotterdam landelijk de grootste opgave om ex-gedetineerden van de terroristenafdeling te laten re-integreren. Tien Arnhemmers zijn daar geplaatst of onlangs vrijgelaten. Bij één persoon die al vrij is en twee gevangenen die vrij gaan komen, is de Nederlandse nationaliteit afgenomen. Maar zij kunnen ook niet terug naar hun land van herkomst vanwege 'terughoudendheid bij het andere land om een ex-terrorismeveroordeelde op te nemen' of omdat ze uit landen komen waar Nederland geen personen mag uitzetten.

In die gevallen is het heel lastig om een leven in Nederland op te bouwen, weet Marcouch. "Voor elke ex-gedetineerde is er een risico op terugval op het moment dat die niet een leven kan opbouwen door te werken, naar school te gaan of te ondernemen. Daarmee creëer je een probleem dat je niet wilt: onveiligheid voor de samenleving."

Zo iemand moet zijn nationaliteit behouden zodat hij wel toegang heeft tot voorzieningen óf je zet iemand ook echt het land uit, stelt de burgervader. "Als dat om welke reden dan ook niet kan, creëer je een averechtse werking. Daar hebben we zorgen over."

Oproep aan minister

Die zorgen heeft Marcouch naar eigen zeggen ook met de minister gedeeld. "We hebben hem gevraagd om toch nog eens heel kritisch naar deze maatregel te kijken."

Desondanks doet Marcouch zijn best om 'deze jongens en soms ook vrouwen' zo goed als mogelijk te helpen re-integreren. "We houden zoveel contact als we kunnen, zodat we er zicht op houden." Maar ingewikkeld is dat wel wanneer iemand geen toegang heeft tot voorzieningen, erkent de burgemeester. "Je hebt geen recht op een bankrekening of uitkering en eigenlijk ook niet op een zorgverzekering."

Vaak zie je dat iemand die in zo'n situatie belandt, nog wel bij familie terecht kan, ziet Marcouch. "Maar het is een hele onwenselijke situatie."

Bekijk hier de reportage via RTV Connect:

Deel dit artikel