Bevat Video: Video
Ankeiler: Bewoners van het Arnhemse Spijkerkwartier zijn boos op de gemeente.

- Bewoners van het Arnhemse Spijkerkwartier zijn boos op de gemeente. Zo’n tien jaar geleden werd besloten in het voormalig HBS-gebouw in de Schoolstraat ruim 70 studentenwoningen toe te staan. Tijdelijk. Maar tijdelijk werd permanent, en dat schiet hen in het verkeerde keelgat. Hun rechtszaak diende woensdag.

Zeker in het begin was er ook erg veel overlast gevend gedrag waar de omwonenden last van hadden, maakt wijkbewoner Willem van Gent duidelijk. Er werden feesten gehouden en volgens Van Gent ging het zelfs zo ver dat er een website was die mensen uitnodigden in dat pand een feestje te vieren als het geld er in de stad doorheen was gejaagd. "Dat liep uit de hand."

Groepsapp voor overlast

Om dat te beteugelen nam mede-eigenaar van de voormalige school Roland Verheij verschillende maatregelen. "We hebben overal voorzetramen en geluidsluwe plafonds geplaatst", somt hij op. Misschien belangrijker nog is dat Verheij is gaan monitoren waar de overlast 'daadwerkelijk vandaan komt'.

"We hebben een groepsapp met omwonenden aangemaakt. Mocht er overlast zijn, kunnen ze een appje sturen." In veel gevallen bleek het gehoorde geluid niet uit zijn pand te komen, weet Verheij. Verder is er op verschillende dagen en uitgaansavonden toezicht door een huismeester.

En die maatregelen helpen, erkennen meerdere wijkbewoners. "Je bent buren en kunt met elkaar zorgen dat het leefbaar wordt", ziet Van Gent.

De overlast zit het hem wat de bewoners betreft dan ook niet zozeer meer in het gedrag, maar de wijk is volgens hen al simpelweg te vol. "Er is een onbalans gekomen", vindt Van Gent. "71 kamerbewoners in die kleine straat. Dat tref je nergens."

'Gemeente schiet tekort'

De gemeente is volgens hem bovendien echt tekort geschoten in de communicatie met en het betrekken van de inwoners. "Ze hebben gezegd dat het tijdelijk zou zijn. Daar zijn wij destijds akkoord mee gegaan. Als ze ons tussentijds hadden opgezocht om met elkaar te bekijken of we de kamerverhuur door zouden kunnen zetten, dan had er een discussie plaats kunnen vinden. Nu heeft iedereen de loopgraven opgezocht", weet Van Gent.

Tijdens de zitting wordt duidelijk dat 'het gesprek' tussen burgers en gemeente op dit moment een enorm juridisch steekspel is geworden. Urenlang wordt gesproken over bestemmingsplannen, facetplannen en nieuwe beleidsregels en of de verleende vergunning die het kamerverhuur mogelijk maakt daar wel of niet onder valt of aan zou moeten voldoen.

Ook op vragen van Omroep Gelderland over het conflict wil verantwoordelijk wethouder Marco van der Wel niet reageren, omdat hij geen uitspraken wil doen in lopende zaken. Het enige dat we in deze zaak dus van de gemeente zien en horen is een jurist die in de rechtbank uitlegt dat alle afwegingen van de gemeente juridisch zouden kloppen en er dus niets meer aan te doen is.

'Wees open en transparant'

De bewoners voelen zich echt onjuist behandeld, benadrukt Van Gent. De juridische strijd aangaan, werd als laatste redmiddel gezien. "Het uitgangspunt is niet dat wij de gemeente wantrouwen. Maar kom je beloftes na en wees daar open en transparant in", vraagt hij van het stadsbestuur.

Of de bewoners via de rechtbank de gemeente tot anders handelen zullen kunnen dwingen, is de vraag. De rechter tempert vooraf wat de verwachtingen. "Ik moet u waarschuwen. De rechtbank moet beoordelen of de omgevingsvergunning die het college heeft verleend, de toets van het recht kan doorstaan", spreekt zij de bewoners toe. Over zes weken volgt de uitspraak.

Voor pandeigenaar Verheij maakt dat voorlopig geen verschil. "Je ziet dat ik vooral de dialoog met de bewoners zelf aanga. Die stappen ga ik ook gewoon doorzetten." En mocht hij de zaak toch verliezen? Ook als hij weg moet, zal er uiteindelijk weer een bestemming komen die beweging in de buurt met zich meebrengt, weet Verheij. "En ik denk eerder meer dan minder."

Bekijk hier onder meer hoe omwonenden erover denken, via RTV Connect: