Ankeiler: Geen Renkum meer, of samenwerken met andere gemeenten. Dat zijn kortgezegd de toekomstperspectieven die er liggen voor de gemeente Renkum.

- Geen Renkum meer, of samenwerken met andere gemeenten. Dat zijn kortgezegd de toekomstperspectieven die er liggen voor de gemeente Renkum. Doorgaan op deze manier is volgens burgemeester Agnes Schaap niet meer mogelijk: “We willen niet dat onze kwetsbaarheid vergroot.”

Renkum gaat kijken in welke vorm zij nu door kan als gemeente. Op financieel gebied is er vooruitgang geboekt ten opzichte van twee jaar geleden, maar de kwaliteit van de gemeente moet behouden worden. Dat kan volgens Schaap niet meer op deze manier, er zijn veel functies ‘bezet door een persoon’. Als de gemeente te maken krijgt met ziekte of verlof loopt het spaak. En dus moet er iets veranderen.

De inwoners van Renkum mogen meedenken over de toekomst van de gemeente. Dit zal in de vorm van enquêtes gebeuren. Het inwonerspanel krijgt ook een enquête, maar omdat zij volgens Schaap een belang hebben bij de gemeente is er besloten om ook ‘de straat op te gaan’ om andere inwoners te bereiken. "We willen iedereen de kans geven om de enquête in te vullen." De vragen moeten toegankelijk en overzichtelijk worden: "We willen de enquête niet te lang maken zodat iedereen hem ook snel in kan vullen."

Verschillende scenario’s

Wat er precies in de enquête komt is nog onduidelijk. Maar de gemeente wil gaan kiezen uit vier verschillende scenario’s. Een van de scenario’s is strategisch samenwerken met een select groepje gemeenten. Dit moet de gemeente en het bestuur ontlasten. Dat kan alleen goed werken als de taken goed zijn verdeeld en als de gemeente ook taken uit handen kan geven.

Ook is het een optie om samen te werken met één gemeente. In het geval van Renkum kan dat alleen maar Arnhem zijn. Dan kan Renkum zich richten op het bestuur en de inwoners. De rest van de taken gaat dan naar Arnhem.

Een ambtelijke fusie is ook nog een mogelijkheid, zoals ook in de gemeente Duiven en Westervoort gebeurt. De naam blijft behouden, maar de organisatie wordt samengevoegd met een of meerdere gemeenten.

"Hier gaat minder de voorkeur naar uit," legt de burgemeester uit als het over het vierde scenario gaat. "Maar we gaan het toch onderzoeken, als we toch bezig zijn." De kern van de gemeente blijft in dit laatste geval bestaan maar de gemeente Renkum wordt opgeheven.

Welke gemeente is nog de vraag

Mocht het uitkomen op een samenwerking, is het nog onduidelijk met welke gemeenten Renkum gaat samenwerken, of welke samenwerkingen er worden gestopt. "De vier opties waar we een keuze uit moeten gaan maken zijn nog vloeibaar en er kan dus nog heel veel veranderen." De gemeente zit volgens de burgemeester op een ‘scharniergebied’, waardoor alle windrichtingen nog mogelijk zijn.

Aan het einde van de zomer gaat de gemeente kijken wat er uit het onderzoek en de enquêtes is gekomen, en daaruit volgt een voorstel aan de raad. "Vanuit daar gaan er gesprekken komen met de eventuele samenwerkingspartners", legt Schaap uit. Het is volgens de burgemeester een "lang traject wat nog komen gaat."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel