Ankeiler: Moeten gehandicapte kinderen voor vervoer wel of niet thuis worden opgehaald? Over die vraag buigt de gemeenteraad van Duiven zich dinsdagavond.

- Moeten gehandicapte kinderen voor vervoer wel of niet thuis worden opgehaald? Over die vraag buigt de gemeenteraad van Duiven zich dinsdagavond. Als het aan het gemeentebestuur ligt worden de kinderen vanaf volgend schooljaar zoveel mogelijk opgehaald bij opstapplaatsen in de buurt. Ondertussen zegt een aantal gemeenteraadsleden zich steeds vaker 'voor spek en bonen' in de raadszaal te voelen zitten. Wethouder Johannes Goossen overleefde vorige maand een motie van afkeuring over de kwestie.

De PvdA-fractie kwam tijdens de laatste raadsvergadering met het voorstel om de afkeur uit te spreken over het handelen van de wethouder. Goossen zou teveel op eigen houtje besluiten zonder de gemeenteraad juist of op tijd te informeren, stelde Jasper Walraven van de PvdA in Duiven. "We zitten er steeds vaker voor spek en bonen, alsof wij even bij het kruisje mogen tekenen, terwijl wij als raad dan nog aan zet zijn", zo stelde de eenmansfractie van de PvdA.

Het college meldde begin vorige maand een 'besluit' te hebben genomen om het leerlingenvervoer aan te passen. In het gewijzigde plan wordt gesteld zoveel mogelijk beroep te doen op de zelfredzaamheid van de gehandicapte kinderen. In plaats van thuis te worden opgehaald zouden de kinderen met ingang van volgend schooljaar zoveel mogelijk worden opgehaald bij opstapplaatsen in de buurt, zo maakte het college van B en W bekend.

'Te zwaar middel'

De meeste andere partijen, waaronder de partijen die wel vertegenwoordigd zijn in de coalitie, vonden het uitspreken van afkeur over het handelen van de wethouder een te zwaar middel. Met achttien stemmen tegen werd de motie verworpen. De motie van afkeuring kreeg slechts steun van Pro Duiven en D66, eveneens oppositiepartijen die elk met één zetel in de raad vertegenwoordigd zijn.

"Maar het signaal naar de wethouder is duidelijk", blikt Walraven terug. Voor hem was het aangepaste plan voor het leerlingenvervoer de 'spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen'. "Het was niet de eerste keer. Onlangs ging het over het zwembad en de uitbater van de sportkantine die een tegemoetkoming ontvangt. Dat moest ik dan vernemen uit de media. Ik vond het tijd om krachtig signaal af te geven aan de wethouder.”

'Slordigheidjes van de wethouder'

Walraven was niet de enige die het tijd vond voor een signaal: “Ik voelde mij ook buitenspel staan, en ik denk dat het signaal wel is aangekomen”, vertelt D66-raadslid Erick Pol, medeondertekenaar van de motie van afkeuring. Volgens Pro Duiven-fractievoorzitter Wouter Smit zijn het ‘slordigheidjes’ van de wethouder die Pro Duiven deed besluiten de afkeurmotie te ondertekenen.

Volgens de ondertekenaars van de motie van afkeuring gaat het mis bij het informeren van de raad. ‘Je hebt een bepaalde route van de wethouder naar de raad, het is niet de bedoeling dat de informatie naar buiten wordt gebracht voordat de raad op de hoogte is. Het moet eerst in de raad komen en als dat niet gebeurt, dan kunnen we niet controleren”, aldus Erick Pol van D66. “Het is al een paar keer gebeurd en steeds bij deze wethouder. Hij zou moeten weten hoe het gespeeld moet worden.”

De wethouder herkent zich niet in de verwijten van de indieners van de afgewezen motie van afkeuring. Hij stelde naar eer en geweten te hebben gehandeld en geprobeerd te hebben de raad zo goed als mogelijk te informeren.

‘Transparante houding’

Raadsleden van coalitiepartijen klinken stukken milder over het handelen van de wethouder. CDA-voorman Hans Stam stelt dat het college geleerd zou hebben van discussies uit 2021 over het leerlingenvervoer.

"Het positieve is dat er op de website van de gemeente uitgebreid vragen en antwoorden zijn gepubliceerd. Er is dus een transparante houding en ik heb aangegeven dat er altijd een spanningsveld is. Als de besluitenlijst op dinsdag wordt gemaild, is de pers soms sneller op de hoogte dan een raadslid, omdat het tien seconden ervoor bij de raad wordt neergelegd."

“Het is onhandig gecommuniceerd en het had hier en daar wat anders gekund", stelt Geert-Jan Schrijner van de VVD. "Het was beter geweest als er duidelijker was vermeld dat het een voorstel betreft, dus geen voldongen feit. Het staat er wel in, maar over communicatie kun je altijd zeggen dat het beter kon.”

Of de leerlingen wel of niet zoveel mogelijk via opstapplaatsen naar school moeten reizen vanaf volgend schooljaar, staat dus nog helemaal open. Vanaf 19:30 uur wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd over de kwestie.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.