Bevat Video: Video
Ankeiler: Fietspaaltjes die niet meer aan de geactualiseerde richtlijnen voldoen, worden in de gemeente Westervoort verwijderd of aangepast.

- Fietspaaltjes die niet meer aan de geactualiseerde richtlijnen voldoen, worden in de gemeente Westervoort verwijderd of aangepast. Er wordt gestart met de drukste fietsplekken. Zo staat het fietspaaltje in de buurt van het treinstation bovenaan in de agenda.

De richtlijnen zijn sinds kort geactualiseerd door Kennisinstituut CROW. Alle paaltjes die niet meer voldoen, moeten aangepast of verwijderd worden. De Fietsersbond heeft samen met GroenLinks een lijst gemaakt met de betreffende paaltjes.

Werkzaamheden

De gemeente bekijkt per paaltje wat er het beste gedaan kan worden. Zo kunnen ze tijdelijk of permanent worden weggehaald. Bij het plan wordt er in eerste instantie gekeken naar werkzaamheden rondom de riolering of herinrichting, op deze plekken wordt het verwijderen van de paaltjes gecombineerd of uitgesteld.

In de gemeente staan ongeveer vijftig fietspaaltjes, die volgens fractievoorzitter Ben Schulte van GroenLinks allemaal worden aangepast. Voor het grootste deel wordt een andere locatie gevonden, die aan moet sluiten op de CROW-richtlijnen. “Deze week zijn er al ongeveer 15 paaltjes aangepakt, de rest volgt nog," aldus Schulte.

De planning is ook gedeeld met wijkverenigingen. Er kwamen meerdere reacties uit de buurt. Zo zou het paaltje op deze plek definitief verwijderd worden, maar wordt bij nader inzien aangepast en een half jaar gemonitord.

Niet iedereen is blij met het weghalen van de fietspaaltjes, merkte verslaggever Wendy Willemsen. Het artikel gaat verder onder de video.

Richtlijnen

Fietspaaltjes moeten aan verschillende richtlijnen voldoen om de veiligheid te bevorderen. Zo moeten de paaltjes een reflecterende werking hebben, zodat ze goed te zien zijn in het donker en moeten ze zien voorzien van een ribbelmarkering. Deze moet een paar meter voor het paaltje dienen als waarschuwing. “Het meest veilige paaltje is geen paaltje," concludeert Jan Kelderman van Fietsersbond regio Arnhem.

Het plan om landelijk gevaarlijke fietspaaltjes te verwijderen bestond al langer. Veel regionale vestingen van de Fietsenbond, waaronder ook die van Arnhem hebben te weinig capaciteiten en daarom blijft dit werk liggen. De verantwoordelijkheid wordt dan bij de gemeente neergelegd.

Onlogische plekken

Wat de Fietsersbond opvalt is dat ambtenaren voor onlogische plekken kiezen waar een fietspaaltje wordt geplaatst. Zo worden er paaltjes in een bocht geplaatst of wordt er een paaltje neergezet als maatregel, wanneer er enige tijd misbruik gemaakt is van de fietspaden door andere weggebruikers. “Dit doen ze vast met de juiste bedoelingen, maar er moet goed worden beoordeeld of een fietspaaltje wel echt nodig is,’’ vertelt Kelderman. “Er moet goed worden beoordeeld of zo’n paaltje écht nodig is."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel