Bevat Video: Video
Ankeiler: Vragen, vragen en nog eens vragen. Dat is wat de zogeheten opstapplaatsen voor kinderen in het speciaal onderwijs oproepen in Duiven.

- Vragen, vragen en nog eens vragen. Dat is wat de zogeheten opstapplaatsen voor kinderen in het speciaal onderwijs oproepen in Duiven. De gemeenteraad zit nog vol vragen en heeft meer tijd nodig om tot een besluit te komen.

Kinderen die dat kunnen, moeten naar opstapplaatsen gaan om daar op een bus naar school te stappen. Dat is in het kort de inhoud van een nieuw plan voor het vervoer. Nu nog worden al deze leerlingen thuis opgehaald en naar school gebracht. Wethouder Johannes Goossen wil met de nieuwe verordening leerlingenvervoer de zelfstandigheid van deze kinderen vergroten.

Het baart ouders van gehandicapte kinderen in Duiven grote zorgen dat de wethouder blijft vasthouden aan het voornemen voor de opstapplaatsen. Dat bleek tijdens een eerste rondetafelgesprek in Duiven, waar enkele ouders namens de klankgroep hun reactie gaven. “Mijn kind zal het niet aankunnen“, zegt Eric Bron, vader van een 9-jarige zoon met ernstige beperkingen. En er zijn er volgens hem veel meer.

Meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Bron vraagt zich ook af of het plan überhaupt iets oplevert, voor de kinderen, of voor de gemeente. Zeker nu blijkt dat de verandering geen geld oplevert. Volgens wethouder Goossen is het voornemen er ook niet om geld te besparen, maar past het juist ‘binnen het beleid om inwoners binnen hun eigen kracht te ontwikkelen’.

Consulenten zullen, in gesprek met ouders, bekijken of een kind de zelfstandigheid aankan. In dat geval moet een kind maximaal 1 kilometer van huis naar een opstapplaats gaan, waar het op de bus naar school stapt. En als dat niet het geval is, blijft er een busje rijden voor het kind, zo is de uitleg. Op dit moment maken ruim honderd kinderen gebruik van het speciaal vervoer aan huis.

'Meeste kinderen niet zelfstandig'

Eric Bron heeft een duidelijke mening over het ontwikkelen van zelfredzaamheid: "Ja dat is fantastisch, mits het kind dat zou kunnen. Ik denk dat de meeste kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer, niet zelfstandig zijn en het ook niet worden. Dus het gaat om een hele kleine groep die wel in aanmerking zou kunnen komen. En dan ben je feitelijk beleid aan het schrijven voor een hele kleine groep, terwijl het overgrote deel van de groep eigenlijk niet in aanmerking komt voor dit beleid en in maatwerk valt."

Passend schoolvervoer is een must

Mireille Uilenhoed beaamt wat Eric Bron zegt. Als alleenstaande moeder van twee kinderen, waarvan eentje ernstig gehandicapt, is ook zij afhankelijk van passend schoolvervoer. En een opstapplaats is ook voor haar kind niet geschikt, zo legde ze al eerder uit.

Omdat nagenoeg alle raadsfracties nog veel vragen hebben bij het voornemen, en de vergadertijd voor dit onderwerp er dinsdag opzat, staat het onderwerp op 4 april opnieuw op de agenda. Pas wanneer alle onduidelijkheden weg zijn, wil en kan de gemeenteraad dan op 18 april een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de nieuwe vervoersregeling. In buurgemeente Westervoort worden kinderen al opgehaald via opstapplekken.

Deel dit artikel