Ankeiler: Bij de woningbouwplannen aan de Arnhemse Veerpolderstraat moet beter worden geluisterd naar zorgen uit de buurt, vindt de gemeenteraad.

- Bij de woningbouwplannen aan de Arnhemse Veerpolderstraat moet beter worden geluisterd naar zorgen uit de buurt, vindt de gemeenteraad. Dat laten fracties weten na een reportage van Omroep Gelderland over de petitie van omwonenden die onder meer vrezen dat speelruimte verdwijnt en er geen plek meer is voor de muziekvereniging. De wethouder moet daar een geschikt alternatief voor zoeken of de plannen bijstellen, stelt Hasan Kumas (VVD).

"De sociale functie van dit gebied met sport- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren, is groot voor de wijk Malburgen", ziet Kumas. Het college moet daar wat hem betreft dan ook 'proactief mee aan de slag'.

Op een gras- en speelveld aan de Veerpolderstraat moeten 37 appartementen en 20 woningen voor dementerende ouderen komen. Wethouder Paul Smeulders ziet dat dit kan zonder dat de gemeenteraad daar een beslissing over hoeft te nemen. Zowel omwonenden als de naastgelegen school zijn bang voor de gevolgen als belangrijke speelruimte voor de kinderen verdwijnt in deze achterstandswijk. Ook muziekvereniging D.W.S. moet weg en daar is nog geen andere plek voor. Volgens initiatiefneemster van de petitie Marije Smit wordt 'het maar gewoon volgepropt'.

Wellicht hoeft de woningbouw ook niet zo massaal, overweegt Leo de Groot (Partij voor de Dieren). "Het lijkt me goed om te kijken hoe speelplekken en groen juist wat meer kwaliteit kunnen krijgen en er wat slimmer omgegaan kan worden met de beschikbare ruimte. Sowieso moet de buurt juist mee kunnen profiteren van de kwaliteitsimpuls."

Nathalie Nede (ChristenUnie) vindt het onwenselijk dat 'een van de weinige stukken groen in de wijk wordt opgeofferd voor meer woningen'. "We moeten de woningen die gebouwd worden beter spreiden over de stad, zodat het niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijken."

'Strubbelingen door wooncrisis'

De bouwopgave realiseren en voldoende ruimte overhouden voor spelen en bewegen moet mogelijk zijn, meent Mattijs Loor (D66). "Met zicht op een goede permanente plek voor D.W.S." Giovanni Visser (PvdA) wijst wel op de 'strubbelingen van al die mensen die door de wooncrisis in de wachtkamer zitten'. "Ik sta dan ook vierkant achter de opdracht om 16.000 woningen te bouwen. Ook in Malburgen."

Volgens Gino Luurssen (FvD) staat het college in dienst van de landelijke woonambities en de nog niet in Nederland wonende mensen in plaats van actief de belangen en behoeften van de huidige Arnhemmers te dienen.

'Leugenachtige opmerking'

Dat dit een van de weinige stukjes is waar kan worden gebouwd, is een 'leugenachtige opmerking' van de wethouder, betoogt Gerrie Elfrink (SP). Hij zal Smeulders woensdagavond tijdens de raadsvergadering bevragen over het onderwerp. Elfrink wil weten of het college erkent dat op die plek 'heel goed woningen kunnen worden toegevoegd met behoud van een speelplek voor kinderen, nieuwbouw voor DWS met betaalbare huur en zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid'. Ook vraagt hij om een plan in samenspraak met de school, ouders, omwonenden en D.W.S. waar de raad over kan beslissen.