Ankeiler: Een kleine twintig omwonenden van de Veerpolderstraat trokken woensdagavond met spandoeken naar de Arnhemse raadszaal waar werd gesproken over de voorgenomen woningbouw op een speelveld in hun buurt.

- Een kleine twintig omwonenden van de Veerpolderstraat trokken woensdagavond met spandoeken naar de Arnhemse raadszaal waar werd gesproken over de voorgenomen woningbouw op een speelveld in hun buurt. Teleurgesteld vertrokken zij weer. Wethouder Paul Smeulders was niet altijd even eerlijk in de beleving van Marije Smit die het initiatief nam voor een petitie om rekening te houden met de wensen en belangen van de buurt.

"Dat de wethouder vindt dat hij hier gewoon kan gaan bouwen. Dat klopt gewoon niet", volgens Marije.

Op een gras- en speelveld aan de Veerpolderstraat moeten 37 appartementen en 20 woningen voor dementerende ouderen komen. Wethouder Paul Smeulders ziet dat dit kan zonder dat de gemeenteraad daar een beslissing over hoeft te nemen. Zowel omwonenden als de naastgelegen school zijn bang voor de gevolgen als belangrijke speelruimte voor de kinderen verdwijnt in deze achterstandswijk. Ook muziekvereniging D.W.S. moet weg en daar is nog geen andere plek voor. Volgens initiatiefneemster van de petitie Marije Smit wordt 'het maar gewoon volgepropt'.

Smeulders werd bevraagd over de kwestie door SP'er Gerrie Elfrink. Het gebouw van D.W.S. staat er momenteel slecht voor, de verkeersveiligheid laat te wensen over en ook de speelvoorzieningen kunnen worden verbeterd, ziet Elfrink. "Toch hebben alle betrokkenen samen het idee om daar een geweldig plan voor te kunnen maken. In plaats van dat aan te grijpen komt er nu een wethouder die zegt: 'Fijn dat er al een bestemmingsplan is, ik ga het vol zetten met zoveel mogelijk woningen'."

In 1998 is er al een masterplan gemaakt dat zegt dat er in dat gebied woningen moeten komen, reageert Smeulders. "In 2007 is daar een bestemmingsplan voor aangenomen. Sindsdien zijn er door mijn voorgangers allerlei plannen gemaakt die om verschillende redenen niet door zijn gegaan."

'Veel te lang geduurd'

Over het nieuwe plan zijn sinds vorige zomer gesprekken gevoerd met de buurt, vertelt de wethouder terwijl de omwonenden achter hem op de tribune hevig nee schudden. De zorgen zegt hij goed te snappen. "Het is belangrijk dat er voldoende speelgelegenheid is voor een school en er voor D.W.S. ergens een plek is. Maar u verwacht allemaal dat wij woningen realiseren. Dit is een plek waar dat kan en we zijn ook gewoon van plan om dat te doen." Dat heeft volgens Smeulders al 'veel en veel te lang geduurd'.

Elfrink vraagt van de wethouder om samen met de buurt een plan te maken en daar de gemeenteraad over te laten besluiten, maar die is dat niet van plan. Het gesprek gaat Smeulders aan en de uitkomsten daarvan wil hij toesturen. De wethouder vreest dat die niet voor iedereen perfect zullen zijn. "Maar er ligt een plan waarbinnen het college de opdracht heeft om te handelen. Ik zou het ingewikkeld vinden als we bij ieder plan waar de raad eerder goedkeuring aan gaf, weer terug moeten komen. Ik denk dat besturen dan heel ingewikkeld wordt."

'Halsstarrig en kortzichtig'

Smeulders komt nog met een document uit 2016 waaruit zou blijken dat de erfpacht van D.W.S. door het college is opgezegd. Op dat document staat de naam van toenmalig wethouder Elfrink, die hem nu als raadslid bevraagt. "Kinderachtig politiek spel", vindt Marije. "Kijk gewoon naar wat wij nodig hebben. Ze doen nog liever iets niet dan een ander gelijk te geven. Moeilijk om aan te zien."

Bestuurder van de muziekvereniging Rico Kreijne noemt de houding van Smeulders 'halsstarrig en kortzichtig'. De situatie is volgens hem nu totaal anders dan toen het bestemmingsplan 16 jaar geleden werd vastgesteld. "Smerige politieke streken", noemt hij dat. Dat de wethouder door verschillende fracties werd opgeroepen de raad op de hoogte te houden, vindt Rico wel hoopgevend.

Wat er nu gaat gebeuren? Marije heeft geen idee. "Gaat de wethouder zijn plannen gewoon doordrukken?", vraagt zij zich af.