Bevat Video: Video
Ankeiler: De Arnhemse centrumring moet beter. Dat vinden omwonenden die zich verenigd hebben in het Platform Arnhemse Centrumring.

- De Arnhemse centrumring moet beter. Dat vinden omwonenden die zich verenigd hebben in het Platform Arnhemse Centrumring. Woensdagavond dienen ze hun plan in bij de gemeenteraad, in de vorm van een burgerinitiatief.

In oktober 2021 werd het Platform Arnhemse Centrumring opgezet, dat zich inzet tegen de overlast van het verkeer op de centrumring. Sindsdien sloten 120 bewoners zich aan. Inmiddels is er een voorstel voor verbetering van de centrumring opgesteld en dat wordt woensdagavond ingediend tijdens de raadsvergadering.

Evenwicht tussen verkeer en wonen

"We willen meer evenwicht tussen de verkeersfunctie van de centrumring en ruimte voor aangenaam wonen", vertelt Bert Kuipers, voorzitter van Platform Arnhemse Centrumring. Volgens Kuipers is die balans nu verstoord, omdat de centrumring vooral gericht is op de doorstroming van het verkeer. "Dat merken we voornamelijk aan de hoeveelheid verkeer en het lawaai dat die met zich meebrengt." Daarom pleit PAC voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers en zitten zij daarmee op één lijn met het stadsbestuur. Het Arnhemse college is namelijk al enige tijd bezig met een Duurzaam Mobiliteitsplan waarin de auto op de laatste plaats komt.

In het voorstel aan de raad staan twee maatregelen waarvan PAC wil dat de gemeente die zo spoedig mogelijk uitvoert. Zo moeten de stoplichten aan de centrumring voetgangers- en fietsvriendelijker afgesteld worden en moet er een veilige oversteekplaats komen bij de Sabelspoort. Naast deze maatregelen heeft PAC uitgangspunten opgesteld die in het Duurzaam Mobiliteitsplan meegenomen kunnen worden.

Onder de aandacht

Bert Kuipers zal woensdagavond aanwezig zijn in de raad als het voorstel besproken wordt. "Ik vind het mooi dat de gemeenteraad de mogelijkheid biedt om als burger een raadsvoorstel te mogen indienen. Je hebt daarvoor wel honderd ondersteuners nodig, maar dat hadden wij zonder enige moeite." Volgens Kuipers geeft de gemeente op deze manier aan dat ze geïnteresseerd is in de opvatting van haar inwoners.

Tijdens de vergadering zal de voorzitter zich moeten verdedigen tegenover de raad. "Ik vind het wel spannend om in de raad te komen, maar het is niet nieuw voor me. Doordat ik ervaring heb in het openbaar bestuur, ben ik het wel gewend om discussies te voeren."

Overeenkomsten met Duurzaam Mobiliteitsplan

Het college heeft al gereageerd op het burgerinitiatief en veel van de voorstellen die het PAC deed, kunnen opgenomen worden in het Duurzaam Mobiliteitsplan. Het college is van mening dat een aantal verkeerslichten aan de centrumring voetgangers- en fietsvriendelijker kan, en dit kan voor de zomer al gerealiseerd worden. Volgens de gemeente is er ruimte genoeg voor voetgangers om veilig over te steken bij de Sabelspoort, maar daarbij is geen rekening gehouden met grotere groepen. Daarom kan er opnieuw een analyse worden gedaan waarbij grotere groepen worden meegenomen. Hoe de gemeenteraad over het burgerinitiatief denkt, wordt woensdagavond duidelijk.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Meer over

Deel dit artikel