Bevat Video: Video
Ankeiler: Handhavers van de gemeente Doesburg gaan gedumpte afvalzakken doorzoeken op adresgegevens.

- Handhavers van de gemeente Doesburg gaan gedumpte afvalzakken doorzoeken op adresgegevens. Op deze manier moeten afvaldumpers de rekening krijgen voor het storten van afval naast de containers.

Op diverse plekken in de Hanzestad loopt het de spuigaten uit en lijkt er meer troep naast de ondergrondse afvalbakken te liggen dan erin. "Het is echt dramatisch wat de mensen er allemaal naast zetten, echt schandalig, heel asociaal", vertelt wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort.

Bekijk hier hoe groot het afvalprobleem is in Doesburg:

Wanneer er een adres gevonden wordt, draait de vervuiler op voor de opruimkosten. "En dat betekent bij een vuilniszak 75 euro maar bij meer afval loopt dat bedrag al snel op tot 250 euro", benadrukt de wethouder.

De gemeentewerkers zijn nu elke dag bezig om de troep bij de containerplekken op te ruimen. In totaal telt Doesburg nu 54 kleine afvalstations en bij zo'n vier ligt elke dag weer veel rotzooi, varierend van volle vuilniszakken, matrassen, kapot huisraad tot aan vuile luiers aan toe.

Weggooien is makkelijker dan wegbrengen

Het probleem van het dumpen van afval bestaat al langere tijd in Doesburg. Ook in andere gemeenten gebeurt het, zeker sinds de invoering van Diftar, waarbij inwoners direct betalen bij het weggooien van afval in de container.

De kosten zijn niet de enige reden, denkt een omwonende bij het plaatselijke containerparkje aan de Goudenregenstraat in Doesburg. "Het is makkelijker als je het gewoon weggooit, terwijl je schuimrubber, papier en van alles gewoon gratis weg kunt brengen naar de stadswerf of hier in de bakken."

Toch denkt deze buurtbewoner dat er minder gedumpt wordt, wanneer er niet meer betaald hoeft te worden voor elke zak huisafval. "Want de ene avond ligt er niks en de volgende dag ligt er weer een vrachtwagen vol. Ik denk dat het beter is als je gewoon het vastrecht verhoogt en dat mensen dan verder gratis hun afval kunnen wegbrengen."

Wethouder Van Veldhuizen legt uit dat wanneer mensen de kosten voor het wegbrengen van afval niet kunnen betalen, er altijd manieren zijn om dit wel te regelen en een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Camera's of elkaar aanspreken

De vraag blijft of het controleren van gedumpt afval echt helpt. Eerder al kwam de vraag vanuit de gemeenteraad om camera's te plaatsen bij plekken waar veel wordt gedumpt, maar volgens de wethouder is dat nog niet zo makkelijk in verband met alle regelgeving. Een wijkbewoner weet wel een ander oplossing: "Waarom spreken mensen hier elkaar er niet op aan? Ik zou dat gerust doen, of zijn mensen dan bang?"

Dé oplossing weet de wethouder ook niet: "Ja weet je, wie het weet mag het zeggen. Wij zitten soms ook met de handen in ons haar. We hebben nu gezegd echt te gaan handhaven. Daarnaast gaan we proberen om de mensen met een voorlichtingscampagne nog een keer te laten weten hoe belangrijk het is om afval te scheiden."

Meer over

Deel dit artikel