Ankeiler: Zo’n 1000 mensen hebben de afgelopen weken meegepraat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Renkum. Dat meepraten deden ze door vragenlijsten in te vullen.

- Zo’n 1000 mensen hebben de afgelopen weken meegepraat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Renkum. Dat meepraten deden ze door vragenlijsten in te vullen.

Het onderzoek is deze week gepresenteerd in een werksessie van de gemeenteraad. Met daarbij de aantekening dat het om eerste resultaten gaat die de gemeente nog moet analyseren. Daarnaast lopen er nog allerlei andere onderzoeken die van invloed kunnen zijn. Pas na de zomer komt de bestuurlijke toekomst van Renkum officieel op de agenda van de gemeenteraad.

De bestuurlijke toekomst van Renkum is sinds enkele jaren onderwerp van gesprek en onderzoek. De financiële situatie was nijpend, de gemeente worstelde met het instandhouden van voorzieningen voor haar inwoners en medewerkers. Dat was aanleiding om Bureau Berenschot in 2021 een inventarisatie te laten doen naar de toekomst van de gemeente. Bureau Berenschot kwam met verschillende mogelijkheden, waaronder fuseren met de gemeente Arnhem.

Vier scenario's in vervolgonderzoek

Na dit onderzoek besloot Renkum tot een vervolgonderzoek. Vier mogelijke toekomstscenario’s worden onderzocht. Slimmer samenwerken met gemeenten waar Renkum al veel samen mee doet, is een van de mogelijkheden. Of juist samenwerken met één grote gemeente. Het samenvoegen van ambtenaren van Renkum met andere gemeenten zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.

In deze drie scenario’s blijft Renkum zelfstandig. In het vierde en laatste scenario geeft Renkum de zelfstandigheid op en gaat met een of twee andere gemeenten een nieuwe gemeente vormen.

Nadrukkelijk konden inwoners van de gemeente meepraten. Daarnaast tast Renkum bij andere gemeenten af of die voelen voor een van de scenario’s. Wat een en ander kost en oplevert, laat de gemeente onderzoeken door een gespecialiseerd bureau.

Vragenlijsten uitgezet

Voor de peiling onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waren vragenlijsten uitgezet. Zo zijn inwoners benaderd via het inwonerspanel Renkum Spreekt, waar zich zo’n 1400 mensen bij hebben aangesloten om hun mening te geven over allerlei onderwerpen. 500 mensen van dit panel hebben hun reactie gegeven.

Daarnaast werden er flyers en berichten op de gemeentelijke website en in social media verspreid met QR-codes of een webadres naar de vragenlijsten. Nog eens 400 inwoners deden hieraan mee. Tot slot gaven ook zo’n 100 ondernemers en maatschappelijke organisaties een reactie.

"De peiling bestond uit 20 tot 25 vragen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Bij het opstellen van de vragenlijst waren Moventem, Pro Public, Bureau Berenschot en de projectorganisatie van de gemeente betrokken. Er werden vragen gesteld als: ben je alleen op Renkum gericht of ook op andere gemeenten? Welke voordelen verwacht je van de vier scenario’s? Van welke voorzieningen in je eigen omgeving maak je gebruik?"

Werkbezoeken aan andere gemeenten

De peiling onder de inwoners is afgerond. Ook heeft een afvaardiging van Renkum twee bezoeken gebracht aan gemeenten die recente ervaring hebben met de ongeveer dezelfde toekomstscenario’s. Zo’n afvaardiging bestaat uit leden van het college van B en W, raadsleden en ambtenaren. "Het laatste bezoek was aan Meer inzicht, een samenwerkingsorganisatie voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Er staan nog bezoeken aan andere gemeenten gepland", aldus de gemeentewoordvoerder.

Als laatste onderdeel van het onderzoek maakt Bureau Berenschot "een analyse van onderzoeken naar bestuurlijke samenwerking - in de breedste zin van het woord - in Nederland. Ook kijkt Bureau Berenschot naar de financiële kant. Al met al is het een diepgravend onderzoek, beaamt de gemeentewoordvoerder.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel