Ankeiler: Hoe gaat Duiven de toekomst in? Die vraag ligt bij de gemeente op tafel.

- Hoe gaat Duiven de toekomst in? Die vraag ligt bij de gemeente op tafel. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om een notitie over de toekomstscenario’s voor te bereiden.

Het verzoek was het resultaat van een ‘informele’ bijeenkomst van de gemeenteraad. Op de agenda stonden de toekomstscenario’s in de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van de gemeente Duiven.

De gemeente heeft sinds 2018 een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Westervoort: 1Stroom. Beide gemeenten hebben wel een eigen bestuur: gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ofwel: ambtelijk zijn de twee gemeenten gefuseerd, bestuurlijk zijn ze zelfstandig.

Herstelplan voor Westervoort

Bij de gemeente Westervoort loopt sinds enige tijd een onderzoek naar de toekomst. Die gemeente kampte eerder met financiële problemen. Voor de provincie aanleiding om de gemeente onder toezicht te stellen. Er werd een zogeheten herstelplan opgesteld en een eerste onderzoek naar de toekomst gedaan.

Uit dat eerste onderzoek kwam naar voren dat Westervoort op termijn niet zelfstandig kan blijven. Fusie met Arnhem of met Liemerse gemeenten waren mogelijkheden. Westervoort bleek nog niet zo overtuigd dat het opgeven van de zelfstandigheid de beste keus is. Besloten werd tot een vervolgonderzoek waarbij er een sterke focus ligt op behoud van zelfstandigheid. Dat onderzoek is begin dit jaar gestart en loopt nog.

Brainstormsessie in Duiven

Volgens de Duivense fractievoorzitter Wilco van Brandenburg van Lokaal Alternatief kan het geen kwaad als ook Duiven naar de toekomst kijkt. "We hebben in Duiven een brainstormsessie gehad onder leiding van een externe begeleider. Het was een ‘met de benen op tafel’-bijeenkomst."

Van Brandenburg noemt het goed om naar de eigen positie van de gemeente te kijken. "We zien ook de discussie in Westervoort. We hebben van alles besproken, zoals zelfstandig blijven en een grotere Liemerse gemeente vormen. Ook is naar de samenwerking met Westervoort gekeken."

Het college heeft het verzoek om een startnotitie voor te bereiden opgepakt. Burgemeester en griffier zijn bezig met een voorstel hoe een en ander aan te pakken.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel