Ankeiler: Zes van de acht politieke partijen in Duiven willen een onderzoek laten doen naar de ambtelijke samenwerking met de gemeente Westervoort.

- Zes van de acht politieke partijen in Duiven willen een onderzoek laten doen naar de ambtelijke samenwerking met de gemeente Westervoort. Dat blijkt uit een motie die de zes partijen dinsdag 27 juni in de gemeenteraadsvergadering willen indienen.

Duiven en Westervoort hebben een gezamenlijke ambtelijke organisatie: 1Stroom. Is die constructie voor de toekomst nog wel de meest geschikte? Dat is de vraag die bij die gemeente op tafel ligt.

De fracties van VVD, LA, D66, GroenLinks, DOED en CDA dienen dinsdag gezamenlijk de motie in. Ze constateren dat de ambtelijke organisatie 1Stroom vijf jaar bestaat en dit een mooi moment is om eens in de spiegel te kijken. Ook speelt mee dat de gemeente Westervoort een onderzoek doet naar de toekomst van die gemeente. Dat onderzoek raakt ook 1Stroom, aldus de indieners van de motie.

Kansen of bedreigingen

Behalve naar 1Stroom is het ook de bedoeling te kijken naar bestuurlijke samenwerking in de regio. Moet er voor bepaalde taken meer worden samengewerkt en hoe dan? Ook hierbij wordt met een schuin oog naar Westervoort gekeken. Stel dat die gemeente een nieuwe koers inslaat, wat voor kansen of bedreigingen biedt dat voor Duiven?

Het is de bedoeling voor het onderzoek een extern bureau in te schakelen. Verder is het belangrijk dat ook inwoners hun zegje kunnen doen. Er worden als onderdeel van het onderzoek themabijeenkomsten van raad met inwoners gehouden.

Als de motie wordt aangenomen - wat zeer waarschijnlijk is - krijgt het college van burgemeester en wethouders opdracht om na de zomer met een voorstel te komen over welke stappen te zetten.

Uiteindelijk moeten er verschillende toekomstscenario’s op tafel komen, waarna de gemeenteraad een keuze maakt.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.