Ankeiler: Wat is de toekomst van de gemeente Renkum? De uitkomst van een onderzoek dat herindeling het beste is voor Renkum, is lastig te verteren voor de raadscommissie.

- Wat is de toekomst van de gemeente Renkum? De uitkomst van een onderzoek dat herindeling het beste is voor Renkum, is lastig te verteren voor de raadscommissie.

Het rapport lag deze week bij de raadscommissie op tafel. In het rapport adviseren onderzoekers Renkum om op de langere termijn door herindeling een nieuwe gemeente te gaan vormen. Wageningen wordt in het rapport als voorkeurspartner genoemd.

Omdat de eventuele herindeling wel even kan duren, is ook het advies een tweede spoor te volgen: op korte termijn versterken van de gemeentelijke organisatie. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de adviezen op te volgen en uiterlijk in het voorjaar van 2024 met een plan van aanpak te komen.

Sleutelen aan voorstel

Dat aan het voorstel in de komende raadsvergadering wordt gesleuteld, is zeker. Commissieleden die deze week het onderzoek en collegevoorstel voorbespraken, blijken in ieder geval nog niet klaar voor de afslag ‘herindeling’. Ze kondigden amendementen (aanpassingen) aan om in de raadsvergadering te bespreken. Daarin zal het onder meer gaan over het betrekken van de inwoners. Ook komt mogelijk het openhouden van andere toekomstscenario’s aan de orde.

"Het is een grote beslissing die elke inwoner aangaat. We willen die beslissing zorgvuldig nemen", beet Annemiek Nijeboer van GemeenteBelangen het spits af. "Voorheen was in deze raad niemand voor herindeling en nu komt deze optie er als eerste uit. We moeten erop kauwen en we vinden dat we tijd moeten nemen de conclusies met inwoners en anderen nader te onderzoeken. Andere scenario’s mogen niet worden uitgesloten."

Conclusies nader onderzoeken

Ook GroenLinks, VVD en en Renkum Rechttoe Rechtaan hadden vragen over de betrokkenheid van inwoners. "Veel mensen zijn niet op de hoogte", zei Liselot Jansen van GroenLinks. Ze stelde voor om bijvoorbeeld via een referendum inwoners om hun mening te vragen.

D66 is voorstander van de twee voorgestelde sporen en zei te geloven dat herindeling de beste optie is om de kwaliteit van dienstverlening op de langere termijn goed te houden.

John Bartels (FJB) had het meest scherpe standpunt: "Haal het voorstel van de raadsagenda en minstens een jaar niet aan de raad voorleggen. Sowieso wachten op nieuw Rijksbeleid." Volgens hem had het onderzoek draaien moeten om de vraag: wat is ervoor nodig om zelfstandig te blijven? Het CDA is eveneens kritisch over herindeling en wil een aanpassing van het collegevoorstel.

De gemeenteraad vergadert op 29 november over de toekomst van Renkum.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel