Ankeiler: Het elektriciteitsnet is vol. Dat dreigt vanaf 2026 gevolgen te hebben voor de woningbouw.

- Het elektriciteitsnet is vol. Dat dreigt vanaf 2026 gevolgen te hebben voor de woningbouw. Met die boodschap van landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT is netbeheerder Liander deze maand in gesprek gegaan met de Gelderse gemeenten.

"Om de woningbouw vanaf 2026 niet in gevaar te laten komen, is het belangrijk dat ingrijpende maatregelen worden opgepakt", laat woordvoerder Ceriel Thissen van Liander weten. "Gezamenlijk met de gemeenten worden alle woningbouwprojecten tussen nu en 2029 in kaart gebracht om te kijken wat daarvoor nodig is."

Wethouder Joa Maouche van de gemeente Renkum gaf in een commissievergadering inzicht in de gevolgen van het volle stroomnet. "Het is niet zo dat iemand die morgen een warmtepomp wil plaatsen of van het gas af wil in de problemen komt. Daar is ruimte voor. Het probleem zit in alle aansluitingen die nog niet op het planningslijstje stonden voor 17 november 2022. Alles voor die datum staat geprognotiseerd en alles daarna niet. We zijn nu aan het kijken, wat stond op het lijstje en wat niet."

Het is druk geworden op het stroomnet doordat Nederland massaal in de energietransitie is gestapt: woningen gaan van gas naar warmtepomp, de brandstofauto wordt vervangen door een elektrische. Ook bedrijven gaan steeds meer over op elektriciteit. Daarnaast ontstaat drukte doordat er steeds meer energie wordt opgewekt met zonneparken en windmolens.

Die drukte raakte al grootgebruikers: zij staan op wachtlijsten voor aansluitingen of uitbreidingen. Het lijkt erop dat het volle net ook woningbouw gaat raken.

Huizen in aanbouw buiten schot

Dat geldt nog niet voor huizen die nu in aanbouw zijn. Die worden aangesloten op het stroomnet, zo benadrukt Thissen. "Ze zijn meegenomen in onze planning, want we weten al jaren dat die woningen er komen. Het kan wel voorkomen dat het wat langer duurt voor ze worden aangesloten. Zo is er bijvoorbeeld vertraging ontstaan bij appartementen in Nijmegen omdat we daar een tekort aan mensen hebben voor de aanleg. Soms ontstaat vertraging doordat overleg met gemeenten over bijvoorbeeld transformatorhuisjes te lang duurt."

Echte problemen voor de woningbouw dreigen vanaf 2026 te ontstaan door congestie (ophoping) op het hoogspanningsnet van TenneT. Om dat te voorkomen dat er dan geen ruimte is om woningen aan te sluiten, zijn maatregelen nodig.

Als eerste is het belangrijk dat het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en verzwaard. "We werken de komende jaren daar continu aan. We leggen extra kabels aan, bouwen transformatorhuisjes en dergelijke", aldus Thissen.

Flexibel gebruik stroomnet

"Maar dat is niet voldoende. Daarom zijn er nog twee maatregelen. We zetten in op het beter benutten van het net door nieuwe techniek en slimme oplossingen. Daarnaast zetten we in op flexibel gebruik van van het stroomnet. We vragen bedrijven om drukke tijden te vermijden en energie af te nemen op meer rustige tijden. Vergelijk het met de ochtendspits in het verkeer. Om niet in de file te komen, moeten mensen later naar hun werk gaan."

Voor die laatste maatregel blijkt nog weinig animo bij bedrijven wat ook komt doordat het nieuw en veelal onbekend is, bevestigt Thissen. "En verplichten om flexibel om te gaan met energie kan nog niet." De hoop is gevestigd op nieuwe wetgeving waar demissionair minister Jetten mee bezig is.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel