Ankeiler: De verdeeldheid in de gemeenteraad van Renkum was groot, maar de kogel is desondanks door de kerk.

- De verdeeldheid in de gemeenteraad van Renkum was groot, maar de kogel is desondanks door de kerk. Herindeling door fuseren met andere gemeente(n) is de stip op de horizon. Omdat die stip ver weg is, blijft Renkum investeren in de eigen organisatie.

"Het zou gek zijn als we dat niet doen", zei burgemeester Agnes Schaap. "Het is immers niet zeker of we partners om mee te fuseren kunnen vinden."

De toekomst van Renkum staat al een tijd ter discussie. De gemeentelijke organisatie is klein en daardoor kwetsbaar. Ook financieel gaat het in Renkum niet goed. Daarom is er een onderzoek gedaan naar wat voor Renkum de beste toekomst is.

Daaruit kwam de conclusie dat op de lange termijn een gemeentelijke herindeling voor Renkum de beste keus is. In het onderzoeksrapport is Wageningen als voorkeurspartner genoemd, maar die gemeente staat nog niet te trappelen. Omdat de weg naar herindeling lang en onzeker is, wordt tegelijkertijd in het rapport geadviseerd om ook in te zetten op het versterken van de eigen gemeente.

Splitsing als herindelingsvariant

De raadsfracties GroenLinks, PvdA, VVD en D66 met steun van de fractie Renkum Rechttoe Rechtaan erkennen net als het college van burgemeester en wethouders de conclusies in het rapport. Ze komen voor de vervolgstappen met aanvullende punten waaronder kijken naar splitsing van de gemeente als herindelingsvariant en het instellen van een stuurgroep vanuit de raad. Ook het nauw betrekken van de inwoners is een nadrukkelijk speerpunt. Het college kan leven met deze aanvullingen, zo reageerde Schaap.

Ondanks allerlei pogingen om als raad met een unaniem besluit te komen, is dat er niet van gekomen. Voor de fracties GB, CDA, FJB, Omzien naar Elkaar is nu al herindeling als stip op de horizon onaanvaardbaar. Zij stellen de vraag ‘wat is nodig om zelfstandig te blijven?’ centraal en willen die onderzocht. Ze zien nog veel onbeantwoorde vragen. Hun standpunt veranderde niet in het debat. De fractie Omzien naar Elkaar gaf aan dat de weg richting herindeling lijnrecht staat tegenover de wens van de inwoners om zelfstandig te blijven.

Schaap reageerde dat deze fracties feitelijk een nieuw onderzoek willen, maar dat ze dat niet ziet zitten.

Uiteindelijk is met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen besloten herindeling verder te onderzoeken. In het voorjaar komt het college met een plan van aanpak waarin de raad nauwgezet de vinger aan de pols kan houden en waarin ook over betrokkenheid van inwoners wordt gesproken. Renkum staat aan het begin van een lang traject met een onzekere uitkomst.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Meer over

Deel dit artikel