Ankeiler: HAN Pabo stelt dat het te vroeg is om te zeggen of het gratis maken van de lerarenopleidingen de juiste maatregel is tegen het lerarentekort.

- HAN Pabo stelt dat het te vroeg is om te zeggen of het gratis maken van de lerarenopleidingen de juiste maatregel is tegen het lerarentekort. Tamara van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), pleitte hiervoor in een interview in NRC.

Het lerarentekort blijft een groot probleem. Daarom pleit de AOb voor gratis lerarenopleidingen, het vergroten van klassen, het minder geven van lesuren aan leerlingen en aanpassingen van het zij-instromer traject. Het traject heeft als doel om de overgang naar een baan in het onderwijs makkelijker te maken.

‘’We weten niet of deze oplossing gaat bijdragen aan een grotere instroom van studenten’’, vertelt HAN woordvoerder Rian van den Hout. De hogeschool geeft aan daar op dit moment geen duidelijk beeld over te kunnen geven. ‘’Wij gaan ervan uit dat iemand vanuit interesse voor een bepaald beroep een opleiding kiest, en niet omdat een opleiding minder duur of zelfs gratis is.’’

Verlagen eisen tornt aan kwaliteit

Het gratis maken van de opleiding zou wel impact hebben op de financiën van de HAN. Die zou namelijk naar andere manieren moeten gaan kijken om de opleidingen in de lucht te houden en de kwaliteit van de opleidingen te blijven garanderen, vertelt Van Den Hout. De AOb wil de financiële drempels verminderen zonder dat de toelatingseisen verlaagd worden. De HAN is het daarmee eens. ‘’Met het verlagen van de toelatingseisen ga je tornen aan de kwaliteit, dus dat is niet de oplossing.’’

Mocht het halveren of zelfs afschaffen van het collegegeld wél de oplossing blijken te zijn, dan lijkt het de HAN zinvol om dat te doen, zegt Van den Hout. ‘’Maar daar gaat de overheid over. Als de garantie op een goed inkomen ook het beroep aantrekkelijker maakt, dan kan het ook een oplossing zijn voor het lerarentekort.’’ Het is volgens de HAN echter nog maar de vraag of dit studiekiezers over de streep trekt om leraar te worden, deze maatregelen zouden eerst goed moeten worden onderzocht.

Aanpassen zij-instroomtraject

Een andere oplossing waar de AOb zich voor inzet is om het zij-instroomtraject aan te passen. De vakbond wil dat het hen zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om het onderwijs in te gaan. Van Gelder benoemde dat er voor zij-instromers wel verschillende regelingen zijn, maar in veel gevallen zelf op zoek moeten naar een werkgever en financiële steun. Daarom moeten die volgens de bond een gegarandeerd inkomen krijgen en geen kosten hoeven te betalen.

Volgens Van den Hout is het aan de schoolbesturen of zij bijvoorbeeld een stagevergoeding kunnen en willen betalen. ‘"Wel doen we er veel aan om aankomende studenten te motiveren om een lerarenopleiding te kiezen’’.

Vernieuwing om beroep aantrekkelijk te maken

De hogeschool probeert bijvoorbeeld door onderzoek en programmavernieuwing het beroep aantrekkelijker te maken en aantrekkelijk te houden. Daarnaast zit de HAN in meerdere partnerschappen, onder andere RAP Arnhem en RAP Oost, voor een regionale aanpak tegen het lerarentekort. Daarbij kijken ze samen naar het werven en behouden van zowel studenten als docenten.

De HAN zegt open te staan voor alles wat kan bijdragen om het lerarentekort tegen te gaan, maar blijft het belang van een goede opleiding om start-bekwame docenten op te leiden benadrukken.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvconnect.nl.

Deel dit artikel