Ankeiler: Een tweede Arnhemmer die voor terrorisme is veroordeeld en om die reden het paspoort is ingetrokken, komt vrij. Dat bevestigt burgemeester Ahmed Marcouch.

- Een tweede Arnhemmer die voor terrorisme is veroordeeld en om die reden het paspoort is ingetrokken, komt vrij. Dat bevestigt burgemeester Ahmed Marcouch. Als deze personen vervolgens niet terugkeren naar het land van herkomst, belanden die in de illegaliteit, ziet Marcouch. Met alle gevolgen van dien. Demissionair minister Dilan Yeşilgöz belooft met een landelijk overleg te komen.

Bij mensen die voor terrorisme zijn veroordeeld en een dubbele nationaliteit hebben, kan het Nederlandse paspoort worden afgenomen. Het idee is dat zij dan teruggaan naar het land van de overgebleven nationaliteit. Dat lukt lang niet altijd, ook omdat die landen daar niet aan meewerken. De onvermijdelijke route naar de illegaliteit die dan volgt, heeft volgens Marcouch een averechts effect.

'Geen perspectief'

"Die biedt geen perspectief", weet de burgervader. Vanwege de illegale status worden die ex-gedetineerden afgesneden van alle voorzieningen waardoor het voor de gemeente moeilijk is contact met hen te houden, legt Marcouch uit. "Bijvoorbeeld werk of onderwijs zijn vaak ook aanleidingen om contact met iemand te hebben."

Arnhem heeft samen met Rotterdam landelijk de grootste opgave om voor terrorisme veroordeelde ex-gedetineerden te laten re-integreren. Eerder kwam er al een persoon vrij van wie daarbij ook het paspoort was ingenomen. Nu volgt er dus een tweede. Een derde zit nog in detentie.

'Geen formele contactmogelijkheden'

Omdat het Nederlanderschap is ingetrokken, komen deze personen onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, meent Marcouch. Ook om hen het land uit te zetten. De burgemeester zegt nog altijd inspanningen te willen leveren om contact met hen te houden. "Maar ik heb daar geen formele mogelijkheden meer voor."

Je bent daardoor erg afhankelijk van de mate waarin die persoon daar zelf voor openstaat, ervaart Marcouch. "Als iemand niet wil praten, raken we het contact kwijt."

'Kan in wanhoop terechtkomen'

Op zo'n moment raakt iemand uit beeld en loop je het risico dat die terugvalt op zijn oude netwerken, waarschuwt Marcouch. "Diegene is volledig afgesloten. Er kan een gevoel van onrechtvaardigheid ontstaan bij die persoon, of dat nu terecht is of niet. Die kan vervolgens terechtkomen in een soort wanhoop."

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz laat weten dat wanneer het Nederlanderschap is ingetrokken en een inreisverbod is opgelegd, iemand Nederland ook moet verlaten. "Daardoor verlaagt de terroristische dreiging tegen ons land."

'Voor een deel is vertrek niet gelukt'

Volgens de minister wordt er 'met alle partners ingezet op het realiseren van vertrek tijdens of aansluitend op de strafrechtelijke detentie'. "Voor een deel van deze terrorismeveroordeelden waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken, is het tot op dit moment echter niet gelukt om vertrek te realiseren, zelfstandig of gedwongen", erkent zij.

Dat brengt knelpunten met zich mee in het toezicht en handelingsperspectief, ziet de minister. "Dit risico is bekend bij alle relevante ketenpartners."

'Overleg om zicht te houden'

Om op nationaal niveau beter zicht te houden op deze groep gaat binnen enkele weken het Landelijk Afstemmingsoverleg Vertrek van start, kondigt de minister aan. "Het doel van dit overleg is om zicht te houden op terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf en hen te laten vertrekken naar het land van herkomst of het land van de overgebleven nationaliteit."

Verantwoordelijkheden gemeenten blijven

Onder dat overleg valt niet het verkleinen van risico’s voor de openbare orde en nationale veiligheid, maakt Yeşilgöz duidelijk. Voor het signaleren, oppakken en eventueel doorzetten van die signalen verwijst zij toch weer terug naar gemeenten.