Bijna 10 miljoen voor hardst geraakten door coronacrisis - RTV Connect
Ankeiler: Ondernemers, jongeren, nieuwkomers en langdurig werklozen hebben het extra zwaar door de coronacrisis.

- Ondernemers, jongeren, nieuwkomers en langdurig werklozen hebben het extra zwaar door de coronacrisis. Arnhem wil daarom bijna 10 miljoen euro uittrekken voor het ondersteunen van deze groepen.

De gemeenteraad moet nog instemmen met het zogeheten ‘Actieplan Werk’. Uit de herstelagenda van de gemeente was al ruim 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een ‘sociaal sterke stad’

"Een sociaal sterke stad betekent dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk willen houden of aan het werk helpen”, zegt wethouder Martien Louwers van werk en inkomen. Volgens Louwers is er goed gekeken naar welke problemen er zijn en waar de verschillende groepen tegenaan lopen. De exacte doelen zijn: het voorkomen van werkeloosheid en snel handelen bij nieuwe werklozen, ondernemers laten ondernemen, extra hulp voor jongeren om werk te vinden, intensievere begeleiding voor nieuwkomers en meer aandacht voor Arnhemmers die al langer aan de kant staan.

Voor de periode 2021 – 2024 is er dus 9,8 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag is het de bedoeling dat 9,2 miljoen naar de eerste drie jaren gaat.

Inspelen op eerdere plannen

Volgens Louwers is dit plan niet helemaal uit de lucht komen vallen en wordt er ingespeeld op eerdere plannen. “Het is niet allemaal nieuw. Het is soms meer, soms langduriger, soms andere inzet daar waar het juist nu het hardst nodig is om mensen aan het werk te krijgen en te houden en werkgelegenheid te ondersteunen. We zien dat jongeren en ondernemers hard geraakt worden door de crisis en voor mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het nu lastiger om aan het werk te komen.”

Doelen vergroten

Eerder was er in het coalitieakkoord al voor 500 mensen geld vrijgemaakt om hen uit de bijstand te halen. Dit is al meer dan het landelijk gemiddelde. “Het volgen van de landelijke lijn en daarnaast 500 mensen extra laten uitstromen uit de bijstand is de ambitie die nog steeds staat en we verwachten die volgend jaar ook te gaan halen”, beschrijft Louwers. “Het extra geld zetten we in om de effecten van de crisis tegen te gaan. We zien nieuwe groepen die onze ondersteuning hard nodig hebben, denk aan ondernemers en mensen die al een uitkering hadden voor wie het lastiger wordt om aan het werk te komen”.

Coaching en scholing bieden

Een deel van het geld is gereserveerd voor de inzet van coaches op vijf verschillende scholen van het VSO, Voortgezet Speciaal Onderwijs, en het PRO, Praktijk Onderwijs. “Voor deze jongeren gaat de overgang van school naar werk vaak niet vanzelf” legt Louwers uit. “Daarbij is begeleiding belangrijk, ondersteund door iemand die de jongere kent. We zien dat de groep kwetsbare jongeren die een uitkering aanvraagt groter wordt, maar deze jongeren horen niet in de uitkering thuis. Daarom gaan we ze extra ondersteunen.”

Het is nog niet duidelijk welke vijf scholen hiervoor in aanmerking komen. Ook is er het idee om voor ZZP’ers en kleine ondernemingen coaching te realiseren. Hiervoor worden vouchers uitgedeeld. Met deze vouchers kunnen de ondernemers, die niet meer dan tien mensen in dienst hebben, aanspraak maken op coaching. Hiervoor is 405.00 euro gereserveerd. Daarnaast kunnen 300 ondernemers aanspraak maken op bij- of omscholing en financieel advies.

Ondernemersplein voor goede dienstverlening

Volgens Louwers is het voor ondernemers juist tijdens een crisis belangrijk dat de dienstverlening vanuit de gemeente goed is. De oplossing zit volgens haar in het samenbrengen van de Kamer van Koophandel, Werkgeverservicepunt, Leerloket en het UWV in één gebouw. “We hebben dit al in gang gezet en gaan nu daar een versnelling in aanbrengen.”

Zie ook:

Arnhemse wethouder krijgt miljoenen voor werk maar onder voorwaarden

Voldoende werkgelegenheid rondom Arnhem ondanks corona

Arnhem vult de gemeentekas na coronajaar

Wethouder wil miljoenen extra maar geen scherpere doelstelling

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rtvarnhem.nl.