RTV Connect is het gezamenlijke programma dat onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Streekomroep Midden-Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting valt. Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. 

Stichting Streekomroep Midden Gelderland
Stichting Streekomroep Midden Gelderland heeft een aanwijzing als lokale media-instelling voor de gemeenten Arnhem en Renkum.

Het bestuur van de stichting Streekomroep Midden Gelderland bestaat uit:  

NaamFunctie
Wim Ludeke Voorzitter
(vacature) Secretaris
Wieneke Groot Penningmeester
Björn Kummeling Bestuurslid
Joop van den Berg Bestuurslid
Maartje Peters Bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@rtvconnect.nl.

Liemerse Omroep Stichting
De Liemerse Omroep Stichting heeft een aanwijzing als lokale media-instelling voor de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg.

NaamFunctie
Wim Ludeke Voorzitter
(vacature) Secretaris
Wieneke Groot Penningmeester
Björn Kummeling Bestuurslid
Joop van den Berg Bestuurslid
Maartje Peters Bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@rtvconnect.nl.

Redactie
De journalistieke leiding van RTV Connect is in handen van een hoofdredacteur. Hij geeft leiding aan de redactie, die uit betaalde krachten en vrijwilligers bestaat. 
De hoofdredacteur van RTV Connect is Eelco Walraven. 

Acquisitie
De acquisitie voor RTV Connect wordt gedaan door Danny Heuveling 
Contact over adverteren? Mail naar: adverteren@rtvconnect.nl.

PBO
Stichting Streekomroep Midden Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting hebben conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.  

Financiering Stichting Streekomroep Midden Gelderland
Stichting Streekomroep Midden Gelderland ontvangt haar financiële middelen van de gemeente Arnhem en de gemeente Renkum. Deze middelen komen uit het Gemeentefonds en zijn wettelijk vastgesteld op € 1,39 per huishouden in betreffende gemeente. Daarnaast heeft de gemeente Arnhem de Stichting in de jaren 2021 en 2022 extra ondersteund met een extra bijdrage van € 100.000 per jaar om de professionele ontwikkeling binnen de omroep te stimuleren.

Verantwoording Stichting Streekomroep Midden-Gelderland

   Liemerse Omroep Stichting 
2020 Bestuursverslag 2020 Jaarrekening 2020      
2021 Bestuursverslag 2021 Jaarrekening 2021    
2022 Jaarverslag 2022 Jaarrekening 2022    
         
  Activiteitenplan      
  Statuten SMG   Statuten LOS  
         
RSIN nummer 801807682   802342061  
KvK nummer 09074149   09071398