RTV Connect is de omroep die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Streekomroep Midden Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting valt. Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Vanaf augustus 2023 is in de statuten van beide stichtingen vastgelegd dat de bestuurders altijd zitting hebben in beide besturen, vooruitlopend op de vorming van een streekomroep voor de hele regio Midden Gelderland.

Stichting Streekomroep Midden Gelderland
Stichting Streekomroep Midden Gelderland heeft een aanwijzing als lokale media-instelling voor de gemeenten Arnhem en Renkum.

Het bestuur van de stichting Streekomroep Midden Gelderland bestaat uit:  

NaamFunctie
Wim Ludeke Voorzitter
(vacature) Secretaris
Wieneke Groot Penningmeester
Björn Kummeling Bestuurslid
Joop van den Berg Bestuurslid
Maartje Peters Bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@rtvconnect.nl.

Liemerse Omroep Stichting
De Liemerse Omroep Stichting heeft een aanwijzing als lokale media-instelling voor de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg.

Het bestuur van de Liemerse Omroep Stichting bestaat uit:

NaamFunctie
Wim Ludeke Voorzitter
(vacature) Secretaris
Wieneke Groot Penningmeester
Björn Kummeling Bestuurslid
Joop van den Berg Bestuurslid
Maartje Peters Bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@rtvconnect.nl.

Redactie
De journalistieke leiding van RTV Connect is in handen van een hoofdredacteur. Hij geeft leiding aan de redactie, die uit betaalde krachten en vrijwilligers bestaat. De hoofdredacteur van RTV Connect is Eelco Walraven.

De redactie is te bereiken via redactie@rtvconnect.nl

Acquisitie
De acquisitie voor RTV Connect wordt gedaan door Danny Heuveling 
Contact over adverteren? Mail naar: adverteren@rtvconnect.nl.

PBO
Stichting Streekomroep Midden Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting hebben conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.  

Financiering
Stichting Streekomroep Midden Gelderland ontvangt een groot deel van haar financiële middelen van de gemeente Arnhem en de gemeente Renkum. Deze middelen komen uit het Gemeentefonds en zijn wettelijk vastgesteld op € 1,39 per huishouden per gemeente. Daarnaast ondersteunt de gemeente Arnhem de stichting vanaf 2021 jaarlijks  met een extra bijdrage van € 100.000 om de professionele ontwikkeling binnen de omroep te stimuleren.

De Liemerse Omroep Stichting ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage van de vier Liemerse gemeenten. Deze is gebaseerd op het bedrag dat hiervoor in het verleden aan het Gemeentefonds is toegevoegd.

Beide stichtingen halen een klein percentage van hun omzet uit commercie (verkoop van reclamezendtijd, banners etc.).

Verantwoording 

Jaar Stichting Streekomroep
Midden Gelderland
 Liemerse Omroep
Stichting
 
2020 Bestuursverslag 2020 Jaarrekening 2020      
2021 Bestuursverslag 2021 Jaarrekening 2021    
2022 Jaarverslag 2022 Jaarrekening 2022 Jaarverslag 2022 Jaarrekening 2022
         
2024 Activiteitenplan   Activiteitenplan  
  Statuten SMG   Statuten LOS  
         
RSIN nummer 801807682   802342061  
KvK nummer 09074149   09071398