RTV Connect valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Streekomroep Midden-Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting. Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. 

Stichting Streekomroep Midden Gelderland
De Stichting Streekomroep Midden Gelderland is de licentiehouder voor de gemeenten Arnhem en Renkum.

Het bestuur van de stichting Streekomroep Midden Gelderland wordt gevormd door:  
Wim Ludeke - voorzitter  
Roeland Jansen - secretaris  
Wieneke Groot - penningmeester  
Björn Kummeling - lid  
Joop van den Berg - lid  
Lucas Ditvoorst - lid  

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@rtvconnect.nl.

Liemerse Omroep Stichting
De Liemerse Omroep Stichting is de licentiehouder voor de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg.

Het bestuur van de Liemerse Omroep Stichting wordt gevormd door: 
Jos Verbraeken - voorzitter 
Eugene van der Schuur - vice voorzitter 
Esther Borggreve - penningmeester 
Hans Hilbrands - algemene zaken

Redactie
De journalistieke leiding van RTV Connect is in handen van een hoofdredacteur. Hij geeft leiding aan de redactie, die uit betaalde krachten en vrijwilligers bestaat. 
De hoofdredacteur van RTV Connect is Eelco Walraven. 

Acquisitie
De acquisitie voor RTV Connect wordt gedaan door Danny Heuveling 
Contact over adverteren? Mail naar: adverteren@rtvconnect.nl.

PBO
Stichting Streekomroep Midden Gelderland en de Liemerse Omroep Stichting hebben conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO komt vier keer per jaar bij elkaar.  

Financiering Stichting Streekomroep Midden Gelderland
Stichting Streekomroep Midden Gelderland ontvangt haar financiële middelen van de gemeente Arnhem en de gemeente Renkum. Deze middelen komen uit het Gemeentefonds en zijn wettelijk vastgesteld op € 1,39 per huishouden in betreffende gemeente. Daarnaast heeft de gemeente Arnhem de Stichting in de jaren 2021 en 2022 extra ondersteund met een extra bijdrage van € 100.000 per jaar om de professionele ontwikkeling binnen de omroep te stimuleren.


Verantwoording
Stichting Streekomroep Midden-Gelderland

Bestuursverslag 2020

Jaarrekening plus accountantsverklaring 2020

Activiteitenplan

Statuten

RSIN nummer: 801807682

KvK nummer: 09074149