Het kan zijn dat je een klacht hebt over de inhoud van een programma of opmerkingen die daarin gemaakt zijn.

We brengen lokale informatie, en daarbij dus ook de verschillende meningen van inwoners en betrokkenen. Dat kan botsen met jouw mening of opvattingen. Dat is ook de rol van onze omroep: informeren en discussie mogelijk maken. Als je vindt dat er grenzen zijn overschreden, laat dit ons dan weten.

Heb je een klacht over ontvangst of andere technische zaken, dan kijken wij of we die klacht op kunnen lossen. Soms ligt de oorzaak van de klacht buiten onze organisatie, bijvoorbeeld bij een provider zoals KPN, Ziggo of T-Mobile. We geven in dat geval de klacht door. Niet elk probleem is door ons op te lossen, omdat we ook gebruik maken van technische infrastructuur van andere partijen. Lukt iets niet, dan leggen we dat uit.

Hoe meld ik een klacht?

Stuur een e-mail naar klacht@rtvconnect.nlDit e-mailadres kun je ook gebruiken om een suggestie aan ons door te geven. Je kunt ook het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Wie behandelt mijn klacht?

De programmastaf van de omroep, met daarin vertegenwoordigers uit het bestuur en de redactie, zorgt voor behandeling van de klacht.

Wat zijn de vervolgstappen?

  • We registreren je klacht.
  • Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie of een ontvangstbevestiging met informatie over het vervolg.
  • We onderzoeken je klacht. In een aantal gevallen kan een klacht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. In dat geval voeren wij de correctie uit en ontvang je hier een bevestiging van. 
  • Mocht blijken dat je klacht gegrond is dan bespreken we dat met de betrokken medewerkers. Wanneer de klacht terecht is, wordt zo nodig een corrigerende maatregel getroffen, of een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.
  • Je krijgt altijd een reactie, ook als je klacht ongegrond is.

 

Bezwaar tegen de klachtafhandeling

Ben je het ondanks onze zorgvuldigheid niet eens bent met onze klachtafhandeling? Dan kun je de klacht melden bij de Raad voor de Journalistiek. Zij zullen de klacht onderzoeken en ook uitspraak doen. De Raad van de Journalistiek is daarbij onafhankelijk. Meer informatie over de raad vind je hier.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Deze bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Om een klacht goed te kunnen beoordelen is het wel van belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en bedrijfsvoering. We doen dit ook om inzichtelijk te krijgen of er een tendens is in klachten, maar ook om te zien of onze (preventieve) maatregelen werken.

 

Klachtenformulier