Onderzoek: Avri ging te hard met invoering omgekeerd inzamelen - RTV Connect

Inzamelplaatsen Avri uitgebreid met container voor volle luiers Foto: Omroep Gelderland

Inzamelplaatsen Avri uitgebreid met container voor volle luiers Foto: Omroep Gelderland

GELDERMALSEN - Afvalverwijderaar Avri moet bij grote veranderingen meer tijd nemen om gemeenten en inwoners op een lijn te krijgen. Het bureau TwynstraGudde concludeert dat de invoering van het zogenoemde omgekeerd inzamelen in Rivierenland onder te grote druk en met te weinig draagvlak is gebeurd.

Om minder restafval te produceren is in Rivierenland medio vorig jaar een nieuw systeem ingevoerd. Inwoners moeten dit afval naar een ondergrondse container brengen en per keer betalen. Herbruikbare stoffen zoals plastic, blik of gft-afval worden aan huis opgehaald.

In Tiel en West Maas en Waal waren er grote bezwaren tegen de invoering van dit systeem en ook Buren was er aanvankelijk niet voor. Omdat acht van de destijds tien gemeenten in het bestuur van Avri uiteindelijk voor stemden, ging het toch door voor het hele gebied.

Behalve tot onvrede heeft dit ook tot latere complicaties en vertraging geleid, is de conclusie. 'Een van de lessen uit het rapport is dat je moet proberen om alle gemeenten mee te krijgen als je zo'n grote beleidswijziging doorvoert', zegt voorzitter van Avri Joost Reus. 'Had er wat meer tijd voor uitgetrokken om te kijken of je de bezwaren kunt wegnemen.'

Het nieuwe systeem komt voort uit een visie op het verminderen van restafval door de inwoners van Rivierenland beter te laten scheiden. Die is opgesteld in 2016. Toen produceerde een inwoner gemiddeld 140 kilo per jaar. Doelstelling werd om dit terug te brengen tot 75 kilo in 2020. Uit de reconstructie die het onderzoeksbureau gemaakt heeft, blijkt dat er na het instemmen met die visie niet heel veel keus meer was voor de afzonderlijke gemeenten.

'Rijdende trein'

Om te voldoen aan de doelstellingen in de visie werd het omgekeerd inzamelen nadrukkelijk naar voren geschoven en meerdere keren werden door de uitvoerende organisatie al verregaande voorbereidingen zoals aanbestedingen gedaan voordat het bestuur een besluit had genomen. Omdat het hoge kosten met zich meebracht om dit weer terug te draaien, voelde het bestuur zich 'klem gezet'.

Ook werden er vlak voor de bestuurswisseling na de verkiezingen in 2018 nog ingrijpende besluiten genomen en was er geen goede overdracht van het oude op het nieuwe bestuur, concludeert het bureau.

'Dat hadden we beter moeten doen', erkent Reus. 'We moesten nu op die rijdende trein stappen. Dan kun je heel hard aan de noodrem trekken, dat kost ook heel veel geld. Eigenlijk hadden we het project zo moeten opzetten dat het niet nodig was geweest om de trein zo hard te laten doorrijden. Dat je die trein ook even kunt stoppen om te kijken of je het juiste spoor hebt.'

'Knappe prestatie'

Toch kijkt de Avri-voorzitter met tevredenheid naar het uiteindelijke resultaat van de invoering. 'Ondanks alle dingen die fout zijn gegaan hebben we wel goede resultaten geboekt. Mensen bij Avri hebben een knappe prestatie geleverd om de invoering toch voor elkaar te krijgen. Met restafval zitten we keurig op het spoor. We zitten nu op 77 kilo, dus ik denk dat we dit jaar de 75 wel halen.'

Uiteindelijk is het doel om helemaal geen afval meer te produceren en alles te recyclen. Maar het bestuur wil nu wel die rust nemen. 'We moeten echt even pas op de plaats maken', zegt Reus. 'We gaan met dit systeem misschien wel de zestig kilo halen en daarmee doen we het heel erg goed. Onze eerste focus moet nu zijn om te kijken of we meer geld kunnen krijgen voor onze grondstoffen en dat we onze inwoners goed meekrijgen in het huidige systeem. Pas dan kunnen we gaan nadenken over een volgende stap.'

Zie ook: Vervuilers en afvaltoeristen jagen Avri op kosten

Deel dit artikel