Enkele gevonden voorwerpen in Nijmegen bij de opgravingen. Foto: Provincie Gelderland

Enkele gevonden voorwerpen in Nijmegen bij de opgravingen. Foto: Provincie Gelderland

NIJMEGEN - In de tuin van het Nijmeegse Museum Kam zijn tijdens een archeologische opgraving sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats. Die dateert uit 10 tot 70 na Christus. Dat meldt de provincie Gelderland, die sinds 1987 eigenaar is van het museum.

De archeologische opgraving is volgens de provincie nodig vanwege de renovatie van het museumgebouw.

Onderzoekers vonden nog meer. Ze stuitten op sporen van de militaire stad rond het kamp van het tiende legioen uit 71-105 na Christus. Dit legioen werd opgericht door Julius Caesar en is de bekendste militaire basiseenheid van het Romeinse leger van Nederland.

De provincie wil Museum Kam renoveren. Er komt een nieuwe ingang en de tuin wordt aangepakt. Vanwege belangrijke Romeinse sporen en vondsten in de bodem maakt het museumterrein deel uit van de archeologische bufferzone die hoort bij de nominatie voor UNESCO werelderfgoed van de Limes op de Hunerberg.

Vijf graven intact

Sinds 1883 is bekend dat op het terrein van het museum een Romeins grafveld lag. Toen de oprichter van het museum het stuk grond in 1904 kocht, liet hij de bodem doorgraven en voegde de inhoud van de graven toe aan zijn verzameling.

De verrassing was dan ook groot toen bleek dat in de voortuin van Museum Kam nog niet alles was opgegraven en vijf intacte Romeinse graven werden gevonden. In een van de grafkuilen stonden maar liefst twaalf stukken aardewerk, waarvan de grootste pot is gebruikt als urn. Verder waren er een olielamp, drie borden, twee bakjes, drie kruiken en twee bekers.

'Welkome aanvulling op ons beeld'

De vondsten zijn interessant, meldt archeologisch adviesbureau RAAP uit Zutphen, dat de vondsten deed. "Ze vormen een welkome aanvulling op ons beeld van Romeins Nijmegen in het algemeen en op dat van het grafveld op de Hunerberg en de canabae legionis in het bijzonder”, vertelt RAAP-projectleider Erik Verhelst. Canabae legionis was de benaming voor een bij een Romeins legerkamp gelegen dorp.

Alle vondsten van de opgraving worden in de komende tijd onderzocht en zijn nog niet tentoongesteld.

Deel dit artikel