De Romeinse weg. Foto: Waterschap Rivierenland

De Romeinse weg. Foto: Waterschap Rivierenland

NIJMEGEN - Archeologen hebben in de buurt van Oosterhout bij Nijmegen een weg en een kanaal uit de tijd van de Romeinen blootgelegd. De weg en het kanaal zijn ongeveer tweeduizend jaar oud en zijn aangelegd door het Romeinse leger. Waterschap Rivierenland noemt de vondst 'uniek voor Oost-Nederland'.

Het waterschap is bezig met de versterking van vijftien kilometer Waaldijk tussen Wolferen en Sprok in de Overbetuwe. Archeologen deden de vondst bij onderzoek langs dit dijkversterkingsproject.

Zie ook: Opgegraven skelet langs Waaldijk stamt uit de vroege middeleeuwen

Het was vooraf bekend dat er mogelijk Romeinse of andere archeologische resten zouden liggen. Eerder werd langs het dijkversterkingsproject al een skelet en een boerenerf van tweeduizend jaar oud gevonden. Maar de vondst van de weg en het kanaal was volgens de onderzoekers een verrassing.

Belangrijke rol kanaal

Het kanaal is met een breedte van meer dan tien meter groot genoeg voor schepen uit de Romeinse tijd. Waarschijnlijk waren dit vooral schepen van het leger die soldaten, maar ook voedsel, bouwmateriaal en andere zaken vervoerden.

De kans is groot dat dit kanaal Nijmegen en de Rijn met elkaar verbond. Nijmegen was in de Romeinse tijd een belangrijke stad. De Rijn was toen de grens van het Romeinse rijk. Langs de Rijn waren daarom veel Romeinse soldaten gelegerd. De soldaten moesten zich makkelijk kunnen verplaatsen en hadden veel spullen nodig. Het kanaal had dus een belangrijke rol. Net als de gevonden weg.

[image:7326699]

Romeinse snelweg

De gevonden weg is een brede hoofdweg. De weg is aangelegd en gebruikt door soldaten om zich snel te kunnen verplaatsen. Romeinse wegen zijn zeldzaam en in Oost-Nederland al helemaal. Deze weg vertelt archeologen daarom heel veel nieuwe feiten over het wegennet van zo’n tweeduizend jaar geleden.

Het oorspronkelijke wegdek van grind is nog bewaard gebleven. Normale wegen in die tijd waren niet meer dan modderige zandwegen, maar het Romeinse leger legde in een groot deel van Nederland wegen aan met een verhard wegdek. Hierdoor kon het leger zich snel over grote afstanden verplaatsen. Een soort Romeinse snelweg.

Waar het kanaal en de weg uiteindelijk eindigen, weten de archeologen nog niet.

Deel dit artikel