De Koning tijdens de troonrede. Foto: ANP

De Koning tijdens de troonrede. Foto: ANP

ARNHEM - Een demissionair kabinet én dus geen al te rigoureuze veranderingen tijdens Prinsjesdag. Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de wooncrisis is wel extra geld beschikbaar.

Voor die twee thema's is een ruime Kamermeerderheid, deze plannen waren al uitgelekt. De woningbouw krijgt een impuls van een miljard, een jaarlijks bedrag van 100 miljoen euro in tien jaar tijd. Voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit is 500 miljoen gereserveerd.

Dat geld moet ervoor zorgen dat criminelen sneller worden opgepakt, dat geldstromen worden ontregeld en dat jongeren in achterstandswijken niet voor de criminaliteit kiezen. In de Troonrede noemde Koning Willem-Alexander de moord op Peter R. de Vries een nieuw dieptepunt in de strijd tegen criminaliteit. "De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger."

Geld voor klimaat

In totaal gaat er bijna 7 miljard naar de aanpak van klimaatverandering. Dat is volgens het kabinet noodzakelijk na de uitspraak van de zogenoemde Urgenda-zaak. De rechter oordeelde toen dat het Rijk meer moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. In de Troonrede werd ook gezegd dat na de grootschalige overstromingen in Limburg alle maatregelen opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of er versnelling nodig is.

Voor de stikstofcrisis komt nu geen geld voor nieuwe maatregelen, dat politieke thema ligt gevoelig. "Grote keuzes zijn aan een nieuw kabinet", omschreef Koning Willem-Alexander dat, die de stikstofcrisis wel aanhaalde. "Voor het terugdringen van de stikstofuitstoot zijn tot 2030 al forse bedragen beschikbaar gesteld. Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen gedaan", zei hij.

Geen verrassingen

Doordat het kabinet demissionair is, is de Miljoenennota veel minder ingrijpend dan normaal. Alleen op gebieden waar volgens het Kabinet niet op gewacht kan worden, worden beleidswijzigingen doorgevoerd. Alle andere thema's worden doorgeschoven en zullen ongetwijfeld bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet aan bod komen.

Deel dit artikel