Doesburgse bedrijven moeten voor uitbreiding wachten op second opinion - RTV Connect

Rotra in Doesburg, een van de bedrijven die willen uitbreiden. Foto: Omroep Gelderland

Rotra in Doesburg, een van de bedrijven die willen uitbreiden. Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - Het Doesburgse college van burgemeester en wethouder laat een onafhankelijk bureau kijken of de gezondheidsonderzoeken die tot nu toe gehouden zijn voor de uitbreiding van de bedrijven aan de Verhuellweg goed zijn uitgevoerd. Een meerderheid van de gemeenteraad vroeg om de second opinion, omdat er veel zorgen zijn bij inwoners over de gevolgen van de uitbreiding van onder andere Rotra en Ubbink.

In de raadsvergadering van anderhalve week geleden werd hier een motie over aangenomen. De fracties van CDA, D66, PvdA/GroenLinks en de SP stemden voor, alleen de Stadspartij en de VVD waren tegen. Het college van burgemeester en wethouders snapte het verzoek om een second opinion niet en noemden het 'een klap in het gezicht'.

Volgens de wethouder zijn alle onderzoeken helemaal volledig en zorgvuldig uitgevoerd door onafhankelijke bedrijven. Maar een meerderheid van de raad bleef vasthouden aan de second opinion en zei met de extra check juist de twijfel weg te willen nemen bij de inwoners.

Luchtkwaliteit

Het college heeft na overleg besloten nu toch deels gehoor te geven aan de motie en een onafhankelijk bureau te laten kijken of de onderzoeken ten opzichte van de gezondheidsrisico's goed zijn gedaan. De onderzoeken worden dus niet opnieuw uitgevoerd. Het college geeft het Europese milieuadviesbureau TAUW de opdracht om de uitgevoerde onderzoeken kwalitatief te beoordelen. De zorg vanuit de gemeenteraad richt zich vooral op het thema gezondheid, daarom zal de second opinion zich richten op de notitie luchtkwaliteit, akoestisch onderzoek en verkeerskundig onderzoek.

De uitbreidingsplannen van de Doesburgse bedrijven aan de Verhuellweg spelen al jaren. Begin dit jaar is een nieuw voorstel gepresenteerd door de bedrijven. De plannen zijn nog niet concreet, maar het bestemmingsplan moet onder andere gebouwen tot 22 meter hoog mogelijk maken. Onder meer die hoogte stuit op veel weerstand vanuit Doesburg. Volgens veel bezorgde inwoners komt dit ver boven de huizen in het centrum uit en gaat het ten koste van het beschermd stadsgezicht. Daarnaast zijn veel stadsbewoners bang voor de toename van vrachtverkeer. De Stichting Fraterwaard vreest natuurschade.

Achtduizend euro en vertraging

Het aanvullend onderzoek en het opstellen van een rapportage van bevindingen zullen ongeveer achtduizend euro gaan kosten en zeker 5 à 6 weken duren. De uitkomsten zullen daarna in de commissie besproken worden. In december of uiterlijk januari 2022 zal de raad er een besluit over moeten nemen. Wethouder Boone betreurt de vertraging maar zegt: “Als college achten wij nadere onderzoeken niet wenselijk of nodig, maar om toch recht te doen aan de motie doen wij deze handreiking." Hij hoopt met deze oplossing alle partijen tegemoet te komen.

Rotra laat via een woordvoerder weten nu niet meteen naar de Raad van State te stappen, maar wil wel dat er vaart gezet wordt achter het extra onderzoek. "Wij dringen erop aan dat het zo snel mogelijk wordt opgestart zodat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit kan nemen over het bestemmingsplan.

Zie ook:

Deel dit artikel