Een impressie van de brug in de A15 over het Pannerdensch Kanaal. Foto: Architect Ney & Partners

Een impressie van de brug in de A15 over het Pannerdensch Kanaal. Foto: Architect Ney & Partners

ZEVENAAR - Duidelijkheid over de verlenging van de A15 komt er voorlopig niet. De Raad van State (RvS) verwacht voor de zomer nog geen uitspraak te kunnen doen omdat er eerst extra onderzoek nodig is.

Al jaren is ligt het plan er om snelweg de A15 door te trekken naar de A12. Met dat project wil de overheid een einde maken aan de dagelijkse verkeersopstoppingen op provinciale wegen in de regio. Ook ontstaat zo een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Dat maakt het een belangrijk economisch project voor het kabinet.

Boeren uitkopen

RvS oordeelde eerder dat de stikstofsommen die de overheid voor het project maakte onvoldoende waren onderbouwd. Snelwegen trekken verkeer aan en als dat verkeer is uitgerust met benzine- en dieselmotoren, dan veroorzaakt het uitstoot van stikstofoxiden en dat kan weer schade veroorzaken aan beschermde natuurgebieden.

Afgelopen september werd bekend dat de overheid zes boerenbedrijven in de regio heeft uitgekocht om de extra uitstoot te compenseren. Veehouderijen stoten ammoniak uit en ook dat is een stikstofverbinding die de natuur kan aantasten. "Deze maatregelen voorkomen mogelijke verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofuitstoot", stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarop. Natura 2000-gebieden hebben een beschermde status.

Maar deze 'creatieve' oplossing stuitte op veel weerstand onder andere van Milieuorganisatie MOB. Die vindt dat nieuwe stikstofberekeningen die de overheid heeft gemaakt om te onderbouwen dat het grote project geen natuurschade zou veroorzaken "voor geen meter kloppen". MOB noemt het onterecht dat in het besluit alleen is gekeken naar stikstof die neerkomt binnen een straal van 25 kilometer van de snelweg. Volgens de club kunnen negatieve effecten zich ook op een grotere afstand voordoen.

Advies

Volgens de Raad van State is er een verschil van inzicht onder andere over de gemaakte berekeningen en daarom gaat de Raad gerechtelijke omgevingsdeskundigen er naar laten kijken. Hier komt vervolgens een advies uit dat terug gaat naar de Raad van State en een verslag ervan gaat naar alle partijen, zowel de minister als de bezwaarmakers. Die mogen hier dan weer op reageren.

Aan de hand hiervan wordt gekeken of er nog een extra zitting nodig is of dat er meteen uitspraak gedaan kan worden. Een woordvoerder van de Raad van State verwacht voor de zomer in ieder geval geen duidelijkheid.

Deel dit artikel